virus covid-19
Czy twoje miejsce pracy jest przygotowane na następną falę epidemii?
Przed epidemią COVID-19 tylko nieliczne firmy miały wdrożone protokoły dotyczące ryzyka i bezpieczeństwa biologicznego. Teraz coraz więcej pracowników wraca do biur, więc firmy muszą dostosować się do nowej "normalności" i przygotować na przyszłe epidemie.
paź. 9 2020
Front page
 • FSPCA* - Prewencyjne środki nadzoru w Bezpieczeństwie Żywności
  Jak spełnić wymagania USA dla europejskich eksporterów żywności?
  Wraz ze zmianą przepisów Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) każdy producent eksportujący żywność na rynek USA podlega obowiązkowi rejestracji w FDA. Musi tym samym spełniać szereg nowych wymagań formalnych w kwestii bezpieczeństwa żywności, metodyki identyfikowania i oceny zagrożeń. Obecnie rodzi to szereg nieporozumień między USA a Unią Europejską, których systemy i standardy są odmienne.
  Read more
  sty. 31 2020
 • praca z robotami
  Jak bezpiecznie współpracować z robotami?
  Rosnące zastosowanie robotów w przemyśle generuje pytanie o bezpieczeństwo i zdrowie człowieka w tej intensyfikującej się relacji. Mitsubishi Electric wspólnie z Bureau Veritas, odpowiadając na zapotrzebowanie polskich przedsiębiorców, zapraszają na cykl seminariów dedykowanych tej kwestii.
  Read more
  lut. 6 2020
 • SIL
  Carbon offset - jak redukować ślad węglowy?
  Zmiany klimatu i wynikające z nich zmieniające się trendy rynkowe oraz konsumenckie, coraz silniej oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jak przewidują eksperci, procesy te staną się jednym z najważniejszych wyzwań do podjęcia w najbliższych latach. Wpływ działalności człowieka na globalne ocieplenie jest nie tylko odczuwalny, ale także został potwierdzony naukowo.
  Read more
  sty. 21 2020 - Michal Stalmach | Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju
 • Certyfikacja ISO 45001
  Czy Twoja firma jest gotowa na nowe ISO 45001?
  Trzecia duża zmiana w normach ISO za nami – od marca 2018 roku ISO 45001 oficjalnie zastąpiła OHSAS 18001. Nowa norma to przede wszystkim ujednolicenie zintegrowanych systemów zarządzania – stworzenie synergii systemu zarządzania BHP z innymi systemami ISO. To także wyjście naprzeciw potrzebom organizacji, aby proaktywnie zapobiegać urazom i chorobom związanym z pracą.
  Read more
  sty. 28 2020
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
  Weryfikacja raportów społecznej odpowiedzialności biznesu
  Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility, czyli CSR) jest dzisiaj nieodzowną częścią strategii prowadzenia przedsiębiorstw i organizacji. CSR stał się także ważnym elementem funkcjonowania firm, którym zależy na budowaniu wizerunku odpowiedzialnych partnerów we wszystkich obszarach swojej działalności. Jednym z narzędzi komunikacji CSR, które wzmacniają reputację firm są Raporty Zrównoważonego Rozwoju.
  Read more
  sty. 21 2020
 • Certyfikacja produkcji ekologicznej
  Zrównoważone rolnictwo: odpowiedzialność, oczekiwalność, standardy
  Zrównoważone rolnictwo (ang. „sustainable agriculture”) to nie tylko trend gospodarczo- socjologiczny, ale także model funkcjonowania nowoczesnych i odpowiedzialnych przedsiębiorców. Uprawy rolne i produkcja zwierzęca, mają być „zdolne do utrzymywania produktywności i przydatności dla społeczeństwa w sposób nieograniczony czasowo. Takie systemy muszą być oszczędne pod względem użytkowania zasobów, społecznie wspierane, konkurencyjne handlowo oraz mieć oddźwięk środowiskowy” [Etingoff. 2016].
  Read more
  sty. 28 2020
 • owoce-morza-ryby
  Ryby i owoce morza – dzikie czy hodowlane, certyfikowane czy nie?
  Morskie i oceaniczne ekosystemy znajdują się dziś w katastrofalnym stanie. Populacje dziko żyjących w nich ryb oraz innych organizmów spożywanych przez ludzi maleją w drastycznym tempie. Świadomi konsumenci wybierający produkty z ekologicznymi certyfikatami MSC, ASC czy GlobalG.A.P. mogą pomóc środowisku i przyczynić się do ochrony dziko żyjących gatunków ryb, skorupiaków i mięczaków.
  Read more
  lut. 4 2020
 • recycling
  Kto nie segreguje ten traci (i płaci)
  Dziś wszystkie podmioty działające na rynku opakowań, odpadów opakowaniowych i sprzętu elektronicznego muszą przechodzić coroczny zewnętrzny audyt weryfikujący ich działania w zakresie gospodarowania odpadami. Sankcje jakie grożą za nieprzestrzeganie obowiązku recyklingowego są bardzo dotkliwe i nie muszą ograniczyć się wyłącznie do recyklera.
  Read more
  lut. 2 2020
 • Audyt zgodności z RODO
  RODO W URZĘDZIE
  Jak wygląda kwestia gromadzenia i przetwarzaniach danych osobowych pracowników sektora publicznego? Jak zachować równowagę między przetwarzaniem tych informacji a prawem pracowników urzędów do prywatności zgodnie z RODO, także w szczególnej sytuacji pandemii – wyjaśnia Konrad Gałaj-Emiliańczyk, ekspert Bureau Veritas Polska.
  Read more
  cze. 19 2020
 • Luwr
  Potrojenie liczby kontroli bezpieczeństwa wystaw w luwrze w ciągu ostatnich trzech lat
  Proszę wyobrazić sobie budynek o powierzchni 94 000 metrów kwadratowych, otwarty dla publiczności, przy czym trzy razy więcej miejsca pozostaje ukryte, oraz dodać do tego miliony stałych gości i jedną z najcenniejszych kolekcji sztuki na świecie… To da zaledwie wstępne wyobrażenie o wyzwaniach związanych z zabezpieczeniem obiektów w Luwrze. Od 2016 r. Bureau Veritas przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego Luwru. W tym największym na świecie muzeum, które nieustannie się rozwija i które musi zapewnić bezpieczeństwo gościom, pracownikom oraz jednej z najbogatszych w historii ludzkości kolekcji sztuki, niemalże nieustannie przeprowadzane są różnorodne kontrole.
  Read more
  sty. 31 2020
 • stadion
  Mundial 2018: W jaki sposób kontroluje się bezpieczeństwo na stadionach piłkarskich?
  Od niezawodnej konstrukcji, po wysokość trawnika – na stadionach nic nie jest pozostawione przypadkowi.

  Puchar Świata 2018 w Rosji rozgrywa się w dniach od 14 czerwca do 15 lipca br., na 12 całkowicie nowych lub odnowionych stadionach. Już wiemy, iż jest to wspaniałe widowisko dla wszystkich fanów piłki nożnej oraz dla widzów. Organizacja tak dużego wydarzenia wymaga przestrzegania ściśle określonych procedur, z których istnienia nie zawsze zdajemy sobie sprawę.
  Read more
  sty. 28 2020
 • Audyt zgodności z dyrektywą NIS
  Wdrożenie RODO - sukces czy konsternacja?
  Przy okazji XIII Europejskiego dnia ochrony danych osobowych, który minął 28 stycznia 2019r. warto podsumować, czy przypadkiem liczba 13 nie jest trochę pechową liczbą w obszarze zgodności organizacji z przepisami o ochronie danych osobowych. W tym zakresie pojawiają się dalece od siebie rozbieżne opinie. Można spotkać się z opinią, że połowa organizacji w Polsce nie dostosowała swojej działalności do RODO, a z drugiej strony, której organizacji nie zapytamy czy jest zgodna z RODO to z reguły usłyszymy odpowiedź twierdzącą. Niestety najbardziej prawdopodobną wersją wydarzeń jest to, że organizacje dostosowały do wymogów RODO tylko to, co „widać z zewnątrz”. Natomiast system ochrony danych osobowych wewnątrz organizacji albo w ogólne nie istnieje albo działa bardzo wadliwie.
  Read more
  lut. 2 2020 - Konrad Gałaj-Emiliańczyk
 • Zarządzanie zasobami ISO 55001
  Dobre praktyki polskich firm w kontekście zmian klimatu
  Niedawno ukazał się 17 raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. Raport jest podsumowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu w 2018 roku w Polsce oraz prezentacją 1549 zgłoszonych przez organizacje praktyk. Jest największą tego typu publikacją w Polsce, dlatego stanowi dobre źródło informacji czy firmy w swoich działaniach przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym zmniejszają swój negatywny wpływ na klimat, a może tworzą produkty lub usługi, które w tym pomagają ich klientom.
  Read more
  lut. 5 2020 - Michał Stalmach