Certyfikacja systemów zarządzania

Certyfikacja systemów zarządzania

Wyzwanie

Systemy zarządzania mają zasadnicze znaczenie dla sukcesu firmy, gdyż stanowią ramy dla jej polityki i procesów, przez co umożliwiają przedsiębiorstwu osiągnięcie jego celów biznesowych i zmniejszają ryzyko operacyjne. Certyfikacja systemów przez niezależną stronę trzecią stanowi gwarancję, że dane przedsiębiorstwo spełnia standardy uznawane na całym świecie.

Rozwiązanie

Certyfikacja Bureau Veritas

Nasze certyfikaty dla systemów zarządzania dotyczą jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa żywności, ryzyka korporacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

Świadczymy usługi w trzech głównych obszarach:

 • Niezależna certyfikacja systemów zarządzania: wspieramy klientów w poprawianiu wydajności organizacyjnej i ograniczaniu ryzyka poprzez przeprowadzanie certyfikacji zgodnie z normami opublikowanymi przez ISO i inne organy.
 • Oceny zgodności z wymaganiami branżowymi: upewniamy się, że nasi klienci zachowują zgodność z wszelkimi międzynarodowymi i/lub wewnętrznymi standardami branżowymi w obszarach takich jak odpowiedzialność społeczna, zrównoważony rozwój, jakość oraz bezpieczeństwo procesowe. 
 • Szkolenia: zapewniamy programy szkoleniowe, które pomagają rozwijać kompetencje pracowników w zakresie wymagań norm i prowadzenia nadzoru nad systemami jakości. Jako jedni z nielicznych na rynku polskim oferujemy szkolenia prowadzące do uzyskania i uznania kompetencji audytorskich rejestrowanych w CQI/IRCA - Chartered Quality Institute/International Register of Certificated Auditors.

Zapytaj o

certyfikację

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, BHP I OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Nasze usługi certyfikacyjne obejmują:

 • Jakość: ISO 9001 usprawnia zarządzanie procesem jakości w organizacji.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy: Nowa norma ISO 45001 pomaga zapewnić lepsze i bezpieczniejsze warunki pracy.
 • Środowisko: ISO 14001 poprawia podejście do zarządzania kwestiami ochrony środowiska.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Nasze usługi certyfikacyjne odpowiadają na następujące wyzwania związane z zarządzeniem ryzykiem:

 • Ochrona danych: Certyfikacja ochrony danych pomaga ocenić procesy organizacji pod względem spełnienia wymogów RODO.
 • Bezpieczeństwo informacji: ISO 27001 minimalizuje ryzyko naruszeń bezpieczeństwa IT i pomaga w przestrzeganiu przepisów o ochronie danych.
 • Ciągłość działania: ISO 22301 poprawia odporność organizacji na zakłócenia występujące w jakimkolwiek miejscu ekosystemu biznesowego, takie jak np. cyberataki.
 • Zwalczanie korupcji: ISO 37001 pomaga ustanowić procedury zapobiegania ryzyku w zakresie przekupstwa, wykrywania tego ryzyka i zarządzania nim.
 • Zarządzanie aktywami: ISO 55001 pomaga osiągnąć równowagę pomiędzy ryzykiem oraz rentownością w zakresie podejmowania decyzji.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Nasze usługi certyfikacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju pozwalają naszym klientom zarządzać zasobami naturalnymi w odpowiedzialny sposób, ograniczać działania wywołujące intensywną emisję dwutlenku węgla, poprawiać identyfikowalność wykorzystywanych przez nich produktów pochodzenia leśnego i drzewnego oraz wykazywać się odpowiedzialnością społeczną na odpowiednim poziomie.

Szkolenia

Nasza oferta programów szkoleniowych daje naszym klientom gwarancję, że wiedza oraz kwalifikacje ich pracowników utrzymywane będą na wysokim poziomie. Oferujemy 17 programów szkoleniowych, które obejmują różne tematy, takie jak jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy, systemy zarządzania odpowiedzialnością społeczną, bezpieczeństwo żywności oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.