Image
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Weryfikacja raportów społecznej odpowiedzialności biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility, czyli CSR) jest dzisiaj nieodzowną częścią strategii prowadzenia przedsiębiorstw i organizacji. CSR stał się także ważnym elementem funkcjonowania firm, którym zależy na budowaniu wizerunku odpowiedzialnych partnerów we wszystkich obszarach swojej działalności. Jednym z narzędzi komunikacji CSR, które wzmacniają reputację firm są Raporty Zrównoważonego Rozwoju.

Poza poprawą wartości i wizerunku marki odpowiedzialnej środowiskowo i społecznie, przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności i pozycji na rynku, oddziałują także pozytywnie na pracowników wewnątrz firm. Pomagają określić podstawowe zagrożenia dla organizacji i jej otoczenia oraz wypracować możliwości zarządzania nimi. Ponadto od tego roku –  zgodnie z ustawa o rachunkowości – firmy zatrudniające ponad 500 pracowników oraz mające sumę bilansową powyżej 85 mln zł lub przychody netto powyżej 170 mln zł, są zobowiązane do ujawniania w swoich sprawozdaniach rocznych opisów polityk stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opisów rezultatów stosowania tych polityk oraz ryzyk mogących wywierać wpływ na te zagadnienia. Coraz więcej firm decyduje się na łączenie raportów CSR z rocznymi sprawozdaniami finansowymi, tak jak zrobiła to LPP S.A., właściciel znanych marek odzieżowych: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.

Anna
Miazga

Koordynator ds. CSR

LPP

Zintegrowany raport „Poznajmy się lepiej” za 2017 był naszym pierwszym opracowaniem tego typu. Zdecydowaliśmy się na współpracę i ocenę przez Bureau Veritas ze względu na duże doświadczenie w audytach i wiarygodność tej firmy. Powierzenie weryfikacji bezstronnemu i rzetelnemu podmiotowi z zewnątrz jest także wyrazem szacunku dla wszystkich interesariuszy LPP, dla których chcemy zachować najwyższe standardy komunikacji i transparentności. Dużą wartością dodaną przekazaną przez Bureau Veritas są wytyczne – bardzo przydatne wskazówki, które pozwolą nam usprawnić niektóre obszary raportowania w obecnym roku i przyszłych latach.

 

W kwestii opracowywania raportów możliwości są następujące:

  • firma samodzielnie przygotowuje raport, a następnie poddaje go niezależnej weryfikacji lub też nie, ewentualnie raport opracowuje podmiot zewnętrzny, a kolejny przeprowadza weryfikację.
  • firma zewnętrzna pisze raport i sama dokonuje jego weryfikacji. Takie sytuacje, choć niestety zdarzają się na rynku, nie powinny mieć oczywiście miejsca, ponieważ nie zostaje zachowana niezależność i transparentność procesu weryfikacji.

W związku z upowszechnieniem się raportów CSR i wykonywaniem ich samodzielnie przez firmy i organizacje, wiele z nich coraz częściej korzysta ze wsparcia profesjonalnych podmiotów opracowujących takie dokumenty oraz poddających je weryfikacji. Ma to na celu zwiększyć wiarygodność raportów oraz budować zaufanie wśród interesariuszy, którzy zyskują pewność, iż informacje zawarte w dokumencie są rzetelne i dokładnie odzwierciedlają wyniki środowiskowe i społeczne firmy. Wyłącznie współpraca z niezależnym, bezstronnym organem zapewnia obiektywność i wysoką jakość raportów oraz zawartych w nich danych. Taka współpraca gwarantuje również, że zakomunikowane zostaną odpowiednie informacje. Istotną wartością – z punktu widzenia firmy- jest także fakt, że potwierdzenie wykonania raportu z daną normą czy standardem stwarza doskonałą możliwość porównywania się do firm z innych branż, czy z innych części świata.

Michał
Stalmach

Starszy konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju

Bureau Veritas

Z naszego doświadczenia wynika, że raporty często zawierają błędy. Dotyczą one braku spełnienia wymagań standardu czy podania niepoprawnych bądź niespójnych danych. Takie błędy powstają w wyniku zaufania do pracowników firmy raportującej, którzy są odpowiedzialni za opracowanie części raportu dotyczącej ich obszaru, którzy natomiast nie muszą znać standardu raportowania. Kolejną przyczyną jest dyskomfort w weryfikacji danych przygotowanych przez kolegów z pracy wynikający z braku wiedzy w danym obszarze. Brak wykrycia takich błędów na etapie tworzenia raportu zwiększa prawdopodobieństwo podania niepotwierdzonych informacji, co pociąga za sobą ryzyko związane z reputacją firmy, która może pogorszyć bądź całkowicie stracić wiarygodność wśród swoich interesariuszy. Rynek zna sytuacje, gdzie prawdziwość informacji zawartych w raportach wykonanych samodzielnie przez firmy, była podważona np. przez NGOsy, które zweryfikowały je w innych źródłach. Skutki takich okoliczności mogą być bardzo poważne, od wizerunkowych, po prawne i finansowe.

 

Bureau Veritas jest jednym z największych pozafinansowych organów audytowych i certyfikacyjnych, uznawanym za usługodawcę o najlepszych praktykach w zakresie usług raportowania zrównoważonego rozwoju. Bureau Veritas przeprowadzało weryfikację raportów dla firm i organizacji z następujących branż: handel detaliczny, branża spożywcza, finanse, ubezpieczenia, farmacja, energetyka, petrochemia, branża wyrobów tytoniowych oraz spółki samorządowe, w ramach certyfikacji SA 8000. Metodologia Bureau Veritas uwzględnia uznane praktyki, a wewnętrzne protokoły poddawane są stałym przeglądom i aktualizacjom celem dostosowania ich do obowiązujących standardów i najlepszych praktyk.

Działalność Bureau Veritas polecają m.in. takie organizacje jak AccountAbility, Verdantix oraz ACCA (Stowarzyszenie Dyplomowanych Biegłych Księgowych).


POTRZEBUJESZ PORADY CZY DODATKOWYCH INFORMACJI?
CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ KOSZTORYS?