image

INSPEKCJE TECHNICZNE Urządzeń i Instalacji dla Budynków (ang. FACILITY MANAGEMENT)

„Bezpieczeństwo przede wszystkim” – motto Bureau Veritas jest także kluczową wartością jaką wyznajemy i kierunkiem jaki obraliśmy w ramach wsparcia, którego udzielamy naszym partnerom.
 

Konieczność wykonywania cyklicznych przeglądów, poza wymogami prawnymi jest również kluczowym działaniem w ramach prowadzenia kontroli nad funkcjonalnością budynku. Według polskiego prawa, stan techniczny prowadzonych przez przedsiębiorców nieruchomości podlega regularnym kontrolom wedle określonych ustawowo czasookresów.

Instalacje jak i urządzenia niezbędne w funkcjonowaniu nieruchomości, wymagają cyklicznej weryfikacji, przez osoby uprawnione w świetle prawa budowlanego (posiadające odpowiednie kompetencje, doświadczenie i uprawnienia).

Jako globalny ekspert w dziedzinie testów, inspekcji i certyfikacji, specjalizujemy się w inspekcjach technicznych (ang. facility management), monitorując zarówno regulacje prawne jak i wciąż zmieniające się trendy, pozwalające na uzyskanie najbardziej miarodajnych informacji na temat faktycznego stanu urządzeń i instalacji.

Inspekcje, w których możesz liczyć na nasze wsparcie:
 

Inspekcja budowlana – przeglądy roczne budynku:

 • Kompleksowy przegląd techniczny elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
 • Przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 • Kontrola wszelkich instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Inspekcja budowlana – przeglądy pięcioletnie:

 • Kompleksowy przegląd techniczny elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu to jeden z podstawowych elementów przeglądów pięcioletnich wykonywanych przez specjalistów z Bureau Veritas.
 • Kontrola pod względem przydatności do użytkowania, a także estetyki obiektu oraz jego otoczenia.
 • Przegląd instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 • Przegląd instalacji elektrycznej oraz odgromowej (zarówno w zakresie stanu sprawności połączeń, jak i osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony - działania realizowane również w ramach przeglądów elektrycznych pięcioletnich.
 • Kontrola wszelkich instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Zapytaj o szczegóły oferty 

Wyślij zapytanie

Inspekcja instalacji sanitarnej:

 • Kontrola podpięcia instalacji wod-kan
 • Kontrola stanu podgrzewaczy
 • Kontrola głowic kranów i pryszniców, głowic zaworowych
 • Kontrola zbiorników magazynujących zimną wodę
 • Weryfikacja temperatury wody ciepłej urządzeń wielofunkcyjnych
 • Weryfikacja temperatury wody zimnej

Inspekcja instalacji elektrycznej – wykonanie pomiarów i weryfikacja funkcjonowania:

 • Rezystancji izolacji przewodów elektrycznych
 • Impedancji pętli zwarcia
 • Wyłączników RCD
 • Uziemienia
 • Instalacji piorunochronnej
 • Natężenia oświetlenia awaryjnego
 • Natężenie oświetlenia (w przypadku modernizacji lub awarii)

Inspekcja instalacji HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja):

 • Kontrola i pomiary parametrów pracy i przepływów powietrza
 • Sprawdzanie poprawności działania układu chłodniczego
 • Sprawdzenie szczelności instalacji
 • Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
 • Kontrola działania sterowników
 • Sprawdzenie stanu napędów (pasków napędowych)
 • Diagnostyka ew. nieprawidłowości
 • Dezynfekcja i odgrzybianie powierzchni wymiany ciepła tj. lameli wymienników i parowników mycie tac ociekowych
 • Sprawdzenie drożności instalacji skroplin
 • Czyszczenie filtrów (w przypadku filtrów „wielorazowych”)
 • Weryfikacja urządzeń pod kątem konieczności zarejestrowania w systemie Centralnego Rejestru Operatorów (CRO)
 • Dokonanie wpisów w systemie Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) w przypadku urządzeń posiadających karty

Inspekcja instalacji gazowej oraz kotłów gazowych:

 • Kontrola i pomiary szczelności instalacji gazowej
 • Kontrola czujek oraz systemów detekcji przecieku
 • Kontrola zaworów bezpieczeństwa;
 • Kontrola szczelności podpięcia gazomierza i urządzeń gazowych
 • Sprawdzenie nastaw regulatora;
 • Kontrola szczelności połączeń hydraulicznych w piecu;
 • Sprawdzenie szczelności przewodu powietrzno-spalinowego pieca;
 • Ocena stabilności połączeń elektrycznych w piecu;
 • Pomiar prądu jonizacji;
 • Regulacja palnika
 • Ocena pracy pomp i zaworów automatycznych.
 • Kontrola i ewentualna wymiana uszczelek;
 • Sprawdzenie i nastawienie elektrod zapłonowych oraz jonizacyjnych;
 • Kontrola odpływu kondensatu (w kotłach kondensacyjnych) i czyszczenie syfonów;

Inspekcja instalacji przeciwpożarowej:

 • przegląd hydrantów i pomiary ciśnienia
 • konserwacja i przegląd gaśnic
 • przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej
 • przegląd i konserwacja systemu oddymiania
 • przegląd i konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)
 • przegląd i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych
 • przegląd i konserwacja kurtyn przeciwpożarowych
 • pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego
 • aktualizacja instrukcji PPOŻ

Nasz zespół przeanalizuje stan nieruchomości pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami:

 • Weryfikacja wymogów prawnych związanych z obiektem pod kątem jego typu,
 • Analiza dokumentacji budowlanej oraz instalacji technicznej
 • Analiza prowadzonej dotychczas konserwacji i przeglądów instalacji oraz budynku

Na życzenie przeanalizujemy również nieruchomość pod kątem jej potencjału:

 • Analiza stanu zużycia instalacji i urządzeń pod kątem określenia i zaplanowania koniecznych napraw
 • Analiza instalacji pod kątem potencjalnej modernizacji urządzeń i instalacji
Wypełnij formularz kontaktowy
Jak możemy Ci pomóc?
Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną opcję wyboru

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

* Pola wymagane