Certyfikat FSC

Lasy i produkty z drewna

CERTYFIKACJA GOSPODARKI LEŚNEJ I LEGALNOŚCI POZYSKIWANEGO DREWNA

Standardy dotyczące przemysłu drzewnego opierają się na zasadach, które wspierają zrównoważoną gospodarkę leśną, legalności pochodzenia, a także chronią różnorodność biologiczną, odnowę i zdolności produkcyjne lasów i produktów leśnych.

Zapytaj o usługi certyfikacji dla Twojej firmy

+48 22 549 04 00, certyfikacja@pl.bureauveritas.com

oferta Bureau Veritas

Operatorzy i podmioty handlujące drewnem mają dziś dostępnych kilka formy certyfikacji i walidacji uznawanych na całym świecie.

CERTYFIKACJA LEGALNOŚCI POCHODZENIA W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Od kłody do odbiorcy końcowego, na całej długości łańcucha dostaw, certyfikacja legalności pochodzenia udowadnia, że wykorzystane drewno pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Certyfikacja jest procesem dobrowolnym, mającym na celu potwierdzenie, że produkty z drewna pochodzą z lasów certyfikowanych dzięki rygorystycznym wymogom śledzenia na całej długości łańcucha dostaw.

CERTYFIKACJA GOSPODARKI LEŚNEJ

Gospodarka leśna uwzględnia praktyki ochrony i gospodarki, które utrzymują i chronią różnorodność biologiczną, odnowę i zdolności produkcyjne lasów i produktów leśnych.

Operatorzy z sektora leśnictwa mogą wykazać swoje zaangażowanie na rzecz odpowiedzialnej gospodarki leśnej poprzez spełnienie wymogów certyfikacyjnych. Jest to proces dobrowolny, mający na celu uznanie dla długofalowego zaangażowania na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej.

Dlaczego Bureau Veritas?

Bureau Veritas Certification przeprowadza proces certyfikacji organizacji zarówno pod kątem standardów FSC jak i PEFC od 2005 r.

Dysponujemy lokalną pulą ekspertów i globalną siecią, żeby pomóc Twojej firmie:

  • uzyskać zgodność z obowiązującymi przepisami i traktatami międzynarodowymi
  • chronić warunki życia społeczności lokalnych
  • przyjąć najlepsze praktyki operacyjne
  • podjąć odpowiednie działania, żeby wzmocnić różnorodność biologiczną i chronić otaczające ekosystemy

FSC®: O krok dalej w kierunku zrównoważonego leśnictwa

Certyfikacja FSC® (Forest Stewardship Council®): Gospodarka leśna jest nieobowiązkowym standardem mającym na celu budowanie zrównoważonego modelu zarządzania lasami i wytwarzania produktów drzewnych. Bureau Veritas oferuje certyfikację z zakresu Gospodarki leśnej i Kontroli pochodzenia produktu, która potwierdza pochodzenie produktów leśnych z ekologicznego i społecznie odpowiedzialnego źródła.

Bureau Veritas Certification jest niezależną jednostka certyfikująca akredytowana przez ASI w zakresie  przyznawania certyfikatów Kontroli pochodzenia produktu Forest Stewardship Council®): (FSC),  oraz do przeprowadzania na zlecenie firm audytów według normy FSC-STD-40-005 V3-1 („Wymagania pozyskiwania Drewna kontrolowanego FSC® ”).

Standard FSC-STD-40-005 V3-1 obejmuje zakup drewna, które nie posiada certyfikatu FSC® i wymaga, aby dana certyfikowana organizacja wprowadziła system należytej staranności w celu uniknięcia materiału z niedopuszczalnych źródeł.

Pięć kategorii drewna kontrolowanego FSC® z nieakceptowalnych źródeł, a także definicje drewna kontrolowanego FSC® opisano w standardzie FSC® dla drewna kontrolowanego FSC-STD-40-005 V3-1, który jest dostępny tutaj.

Bureau Veritas Certification jest zobowiązane przeprowadzać konsultacje z zainteresowanymi stronami, które będą częścią oceny systemu firmy.

Jeśli chcesz wziąć udział w jednej z konsultacji z zainteresowanymi stronami, skorzystaj z adresu e-mail FSCStakeholderconsultation@in.bureauveritas.com (z nazwą klienta lub innym odniesieniem w celu jednoznacznego zidentyfikowania Twojego żądania). Twoje uwagi zostaną następnie przesłane do naszego zespołu audytowego w celu ich uwzględnienia.

Więcej informacji na temat zrównoważonej certyfikacji leśnej oraz konsultacji z zainteresowanymi stronami FSC® na stronie:https://certification.bureauveritas.com/sustainable-forestry-certification