Bureau Veritas w Polsce

Bureau Veritas w Polsce

Założona w 1828, firma Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification). Dostarczamy wysokiej jakości usługi wspierając na co dzień klientów w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną.

Bureau Veritas jest obecne w Polsce od 1958
Od 60 latrealizujemy profesjonalne usługi dla wielu branż polskiej gospodarki, stale rozwijając i poszerzając swoją ofertę w oparciu o niezmienne wartości, dobre praktyki biznesowe jednocześnie dbając o jakość świadczonych usług.

W początkowych latach Bureau Veritas w Polsce działalność stanowiło przedstawicielstwo międzynarodowej organizacji Bureau Veritas S.A, przekształcone później w Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Firma, aktualnie z siedzibą w Warszawie, działa poprzez biura zlokalizowane w 7. miastach Polski. 

Bureau Veritas Polska wraz z przejęciem w 2016r. laboratoriów AcmeLabs i powołaniem nowej jednostki Bureau Veritas Minerals Laboratories (BVM) stało się liderem w przeprowadzaniu analiz kopalin i wykonywaniu nowoczesnych badań technicznych i laboratoryjnych na potrzeby sektora górniczego i wydobywczego. Z usług BVM z siedzibą w Krakowie korzystają firmy, organizacje i uczelnie z całej Europy, a także z wielu państw afrykańskich.

Identycznie jak globalnie, oferta Bureau Veritas Polska obejmuje 6 biznesów

PRZEMYSŁ MORSKI

Weryfikacja i certyfikacja
(Statki – Jednostki pływające – Materiały i wyposażenie)

PRZEMYSŁ ZBOŻOWO-SPOŻYWCZY ORAZ BADANIA MINERALOGICZNE

Inspekcje oraz badania i audyty laboratoryjne
(Petrochemia – Metale i minerały – Zboża, pasze i produkty spożywcze)

PRZEMYSŁ

Ocena zgodności obiektów, procesów i urządzeń przemysłowych
(Nafta i gaz – Przetwórstwo i wytwarzanie – Transport)

BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA

Ocena zgodności budynków oraz infrastruktury
(Obiekty przemysłowe – Budynki komercyjne i mieszkaniowe – Obiekty użyteczności publicznej – Infrastruktura)

CERTYFIKACJA

Certyfikacja systemów zarządzania oraz audyty drugiej strony w zakresie QHSE& SA, szkolenia
(Systemy zarządzania – Zrównoważony rozwój – Rozwiązania sektorowe)

PRODUKTY KONSUMPCYJNE

Testy, inspekcje oraz certyfikacja
(Tekstylia i odzież – Zabawki – AGD – Meble – Elektryka i elektronika – Żywność – WiFi)

Image
Bureau Veritas Polska Historia

Bureau Veritas jest uznane i akredytowane przez większość krajowych i międzynarodowych organizacji

Zakres akredytacji Bureau Veritas Polska 

Bureau Veritas oferuje innowacyjne rozwiązania wykraczające poza zwykłą zgodność z wymaganiami i standardami. Usługi Bureau Veritas minimalizują ryzyko, poprawiają wydajność oraz promują zrównoważony rozwój.

Kluczowe wartości Bureau Veritas to integralność i etyka, bezstronność, walidacja, niezależność, orientacja na klienta oraz bezpieczeństwo w pracy. Jako firma zorientowana na ciągle zmieniające się potrzeby klientów - dynamicznie reagujemy na wyzwania współczesnego świata, dostosowując swoją ofertę do obecnych realiów.