Smart - urządzenia bezprzewodowe

Smart - urządzenia bezprzewodowe

Urządzenia inteligentne i bezprzewodowe nieustannie zmieniają sposób, w jaki na co dzień żyjemy i pracujemy. Jednakże należy pamiętać, że one także niosą ze sobą różnego rodzaju ryzyko. Bureau Veritas na bieżąco pomaga swoim klientom sprostać tym zagrożeniom, dzięki czemu mogą oni bez obaw wprowadzać innowacje.

Wyzwanie biznesowe

Ocena bezpieczeństwa i zapobieganie zagrożeniom związanym z urządzeniami inteligentnymi

Na chwilę obecną do internetu podłączonych jest więcej urządzeń niż jest ludzi na świecie, a liczba ta ma nadal rosnąć. Niemniej jednak coraz szersze wykorzystanie urządzeń inteligentnych i bezprzewodowych niesie za sobą poważne ryzyko: wiele z tych urządzeń posiada luki w zabezpieczeniach, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów. Urządzenia te mogą też stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Producent, integrator lub sprzedawca urządzeń inteligentnych i bezprzewodowych muszą nie tylko sprawnie wprowadzać swoje urządzenia na rynek, ale także sprostać takim kluczowym problemom, jak cyberbezpieczeństwo, interoperacyjność, niezawodność, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona środowiska, oraz wszelkim innym przeszkodom.

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Rozwiązanie

Posiadamy renomę, umiejętności, personel oraz pozycję na rynku niezbędne do tego, by pomóc naszym klientom przezwyciężyć kluczowe zagrożenia związane z urządzeniami inteligentnymi i bezprzewodowymi, współpracować z kluczowymi forami technologicznymi i zbudować potencjał na światową skalę.

 • WSPARCIE GŁÓWNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU I TECHNOLOGII

Nasze usługi obejmują wszystkie główne gałęzie przemysłu związane z urządzeniami inteligentnymi i bezprzewodowymi (telekomunikacja, towary konsumpcyjne, motoryzacja, opieka zdrowotna), a także nowoczesną technologią (smartfony, tablety, urządzenia do noszenia na ciele, rozpoznawania twarzy, inteligentne tkaniny itp.).

 • KOMPLEKSOWE USŁUGI TESTOWANIA

Nasze usługi w zakresie testowania obejmują sprawdzanie zgodności z szerokim zakresem wymogów, w tym zgodności ze standardami, EMC/RF, OTA oraz interoperacyjności. Konkretne usługi mogą obejmować także testy w terenie oraz testy wytrzymałości.

 • PROGRAMY CERTYFIKACYJNE POZWALAJĄCE NA WPROWADZENIE NOWYCH PRODUKTÓW NA RYNEK

Nasze programy certyfikacji i zatwierdzenia typu umożliwiają naszym klientom sprzedawanie ich urządzeń na ponad 150 rynkach na całym świecie, zaś nasze usługi inżynieryjne pomagają im spełniać stale zmieniające się wymogi prawne.

 • WSPARCIE I USŁUGI DOTYCZĄCE KONKRETNYCH ZAGROŻEŃ
  • Wydajność i niezawodność: nasze usługi pomagają klientom poprawić efektywność ich systemów, na przykład poprzez wydłużenie żywotności baterii, usprawnienie wydajności anteny czy zmniejszenie zużycia energii.
  • Spełnianie wymogów prawnych: przeprowadzane przez nas testy chemiczne i analityczne umożliwiają klientom uniknięcie kosztów związanych z koniecznością wycofania produktów z rynku poprzez spełnienie wszelkich niezbędnych wymogów prawnych dotyczących podlegających ograniczeniom substancji, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
  • Zgodność ze standardami: dzięki naszej wiedzy specjalistycznej i możliwościom technologicznym umożliwiamy naszym klientom spełnienie najnowszych wymogów związanych z technologiami bezprzewodowymi.
  • Bezpieczeństwo cybernetyczne: oferowane przez nas rozwiązania w zakresie testowania cyberbezpieczeństwa produktów pozwalają chronić dane przechowywane na urządzeniach, a także sieci i oprogramowanie przed nieautoryzowanym dostępem.

powiązane usługi