Usługi dla sektora publicznego i finansowego

Usługi dla sektora publicznego i finansowego

Dla firm działających w obszarze usługowym, administracji państwowej, zajmujących się służbą celną, handlem dla lokalnych władz albo międzynarodowych organizacji w ramach kontraktów rządowych, Bureau Veritas oferuje inspekcje jakościowe i ilościowe ograniczające ryzyko na jakie narażone są firmy prowadzące działalność w handlu zagranicznym, a także uzyskanie zgodności w zakresie systemów jakości, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej.

NASZA OFERTA OBEJMUJE:

  • inspekcje przedwysyłkowe lub ocenę zgodności importowanych towarów (głównie w ramach kontraktów rządowych), inspekcje na miejscu dostarczenia z wykorzystaniem technologii skanowania;
  • program monitorujący eksport drewna, mający na celu poprawę dochodów oraz zapobieganie nadmiernej eksploatacji obszarów leśnych;
  • inspekcje pojazdów, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz ochronę klientów;
  • pomoc w obserwacji oraz ocenie polityki jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, kwestii środowiskowych oraz odpowiedzialności społecznej (QHSE);
  • pomoc w monitorowaniu prac budowlanych i remontowych wszystkich budynków państwowych i infrastruktury;
  • certyfikację akceptowaną przez agencje rządowe.

 

Zapytaj o usługi dla twojej firmy

Zapytaj o szczegóły