ISA - Niezależna ocena bezpieczeństwa

Transport i logistyka

Wszyscy interesariusze stanowiący część łańcucha transportu muszą przestrzegać rygorystycznych przepisów oraz dostarczać towary do miejsca przeznaczenia w bezpieczny sposób. Bureau Veritas współpracuje z klientami, by umożliwić im spełnianie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Wyzwanie biznesowe

Zapewniamy bezpieczeństwo i zgodność z przepisami podczas transportu towarów na całym świecie

W dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce kontenery stały się jednym z głównych narzędzi transportu. Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem podczas transportu towarów, szczególnie w przypadku towarów niebezpiecznych. Dostawcy kontenerów i cystern muszą więc spełniać liczne wymogi przewidziane w przepisach krajowych i międzynarodowych, a także szeroki zakres wymagań określanych przez klientów oraz samą branżę. Z tego względu nasi klienci potrzebują usług w zakresie inspekcji i klasyfikacji odpowiadających ich indywidualnym potrzebom, niezależnie od tego, gdzie się w danym momencie znajdują i kiedy zajdzie potrzeba przeprowadzenia takich działań.

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Rozwiązanie

Dzięki naszej wiedzy oraz globalnej sieci wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie kontroli sprzętu transportowego przynosimy korzyści przedsiębiorstwom na wielu polach.

  • ZATWIERDZANIE TYPU I INSPEKCJE WSTĘPNE

W przypadku większości kontenerów zbiornikowych dostępnych dziś na rynku procedury wstępnej kontroli i certyfikacji przeprowadzone zostały przez Bureau Veritas. Nasz elastyczny pakiet usług, dostosowany do potrzeb rynku, doskonale wpisuje się w szeroki zakres potrzeb klientów.

  • USTAWOWE KONTROLE W TRAKCIE EKSPLOATACJI KONTENERÓW ZBIORNIKOWYCH

Przeprowadzamy okresowe, pośrednie oraz nadzwyczajne kontrole zbiorników mobilnych, ram stalowych zbiorników oraz kontenerów zbiornikowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

  • DOBROWOLNA KONTROLA

Na życzenie właściciela przeprowadzamy dobrowolne, niewymagane prawem kontrole zbiorników mobilnych, ram stalowych zbiorników oraz kontenerów zbiornikowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

  • KONTENERY OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA – KONTROLE WYMAGANE PRAWNIE ORAZ DOBROWOLNE

Nasz pełny zakres usług obejmuje okresowe kontrole, zgodnie z przepisami CSC, a także audyty ACEP, kontrole przed i po wynajęciu, weryfikację czystości oraz wiele innych czynności, pozwalających niezależnie określić stan sprzętu.

  • KLASYFIKACJA STATKÓW

Bureau Veritas jest wiodącym towarzystwem klasyfikacyjnym dla kontenerowców i masowców używanych do transportu towarów na całym świecie. Opracowaliśmy dedykowane oprogramowanie oraz metodologie, dzięki którym możemy wspierać naszych klientów w optymalizacji przewozu ładunków.

powiązane usługi

WIEDZA SPECJALISTYCZNA I ODPOWIEDNIE AKREDYTACJE SPEŁNIAJĄCE WSZYSTKIE WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Wybierając Bureau Veritas, zyskujesz kompleksowego dostawcę usług TIC dla swojego sprzętu transportowego, działającego w ramach rozległej globalnej sieci. Aby zagwarantować zgodność z przepisami, wszystkie nasze biura posiadają akredytację do przeprowadzania oceny zgodności, wydaną na podstawie normy ISO 17020 przez odpowiednie krajowe jednostki akredytujące. Otrzymaliśmy wszelkie niezbędne zezwolenia od głównych organów regulujących transport towarów, w tym: ADR, RID, ADN, IMDG, CSC, US-DOT oraz Transport Canada.

200,000+certyfikatów wydanych w 2017 roku
400dedykowanych inspektorów w dziedzinie transportu i logistyki
Działalność transportowa i logistyczna w 46krajach