laboratorium inżynierii lądowej

Metale i minerały

Bureau Veritas minimalizuje ryzyko dla klientów z branży metali i minerałów, zapewniając szeroki zakres niezbędnych usług kontrolnych i testowych w każdym segmencie łańcucha dostaw.

Wyzwanie biznesowe

Utrzymanie rentowności projektu w obliczu coraz bardziej rygorystycznych wymogów

Najważniejszym priorytetem przedsiębiorstw wydobywczych i poszukiwawczych jest obecnie zapewnienie rentowności swoich projektów pod względem handlowym, technicznym i operacyjnym. Ponadto, muszą one zapewnić wysokiej jakości usługi transportowe. Dla przedsiębiorców, pewność co do wartości rozliczeń handlowych jest kwestią kluczową. W trakcie całego okresu eksploatacji, począwszy od wczesnego etapu eksploracji poprzez handel, do wytapiania i recyklingu, przedsiębiorstwa starają się minimalizować ryzyko i jednocześnie osiągać wysokie standardy branżowe.

Rozwiązanie

Bureau Veritas dysponuje infrastrukturą i doświadczeniem, które pozwalają nam minimalizować ryzyko rynkowe naszych klientów w trakcie usług wydobywczych i handlowych.

  • NAJSZERSZA OFERTA DLA BRANŻY METALI I MINERAŁÓW

Dostęp do specjalistycznych laboratoriów i wykwalifikowanych techników pozwala nam na przeprowadzanie analiz większości metali i minerałów stosowanych w produktach przemysłowych i konsumenckich. Materiały te obejmują surowce używane do produkcji stali i aluminium, węgiel, metale nieżelazne oraz metale szlachetne, takie jak złoto, srebro i metale z grupy platynowców. Przeprowadzamy również analizy produktów pochodzących z recyklingu, takich jak złom elektroniczny czy katalizatory samochodowe.

  • POSZUKIWANIE ZASOBÓW I ICH WYDOBYCIE

Bureau Veritas umożliwia przedsiębiorstwom identyfikację zasobów, których wydobycie jest opłacalne, a także optymalizację wydajności samego wydobycia. Przeprowadzamy analizy wszystkich rodzajów minerałów, włącznie z metalami na bazie żelaza, metalami nieżelaznymi i szlachetnymi, z zastosowaniem metod takich jak analiza poziomu śladowego, próbowanie precyzyjne i badania laboratoryjne.

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

Usługi Bureau Veritas obejmują weryfikację jakości i ilości produktów górniczych w całym łańcuchu dostaw. Do usług tych zaliczamy nadzór nad ważeniem (w tym tzw. draft survey), pobieranie próbek, kontrolę przed wysyłką, załadunkiem i rozładunkiem oraz zarządzanie operacjami mieszania.

Nasza sieć laboratoriów

Bureau Veritas dysponuje rozległą siecią laboratoriów w kluczowych krajach eksportowych i importowych, dzięki czemu możemy zapewnić uzyskanie certyfikacji w bardzo krótkim czasie po pobraniu próbek. Zapewniamy również outsourcing laboratoryjny w siedzibach naszych klientów – oferowane przez nas usługi obejmują zarówno proste procedury analityczne, jak i projektowanie i oddawanie do użytku dużych obiektów laboratoryjnych. Ponadto, coraz więcej naszych laboratoriów uzyskuje certyfikat ISO 17025.

Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy

adam.potoczek@bureauveritas.com

powiązane usługi