Budownictwo mieszkaniowe

Budownictwo mieszkaniowe

Sektor budownictwa mieszkaniowego i socjalnego, domów jednorodzinnych lub budownictwa wielorodzinnego.

Na rynku budownictwa mieszkaniowego, w zakresie każdego rodzaju prac i obiektów – zarówno w odniesieniu do budowy nowych budynków, modernizacji i remontów budynków istniejących, jak i przekazywania w użytkowanie oraz eksploatacji obiektów jedno- i wielorodzinnych, Bureau Veritas jest polecanym partnerem świadczącym usługi przeprowadzania audytów, kontroli i certyfikacji stanowiących swoistą gwarancję zarówno dla użytkowników, partnerów, jak i samych klientów.

Bureau Veritas jest partnerem deweloperów, inwestorów, dzierżawców budynków społecznych, spółdzielni, użytkowników, wszystkich osób fizycznych lub prawnych, które pragną dokonać kontroli lub ją zlecić w zakresie wydajności, kosztów lub innych aspektów.

Bez względu na rodzaj prac – wznoszenie elementów konstrukcyjnych, wykonywanie pokrycia zewnętrznego, realizacja wyposażenia technicznego, w tym smart buildings, prace wykończeniowe czy budowa infrastruktury, oraz na etap cyklu życia obiektu budowlanego – projekt, oddanie do użytkowania, renowacja czy wyburzanie, ryzyko techniczne w tym zakresie jest zróżnicowane i występuje w mniejszym lub większym stopniu.

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Bureau Veritas wspiera swoich klientów w realizacji audytów niezależnie od ich potrzeb lub wymagań. Zakres prac Bureau Veritas nie ogranicza się jedynie do wybranych obszarów objętych przepisami prawa.

Podczas całego cyklu życia budynków, od opracowania i oceny wykonalności projektu po oddanie budynku do użytkowania, jego eksploatację/konserwację oraz rozbiórkę Bureau Veritas jest polecanym partnerem świadczącym usługi przeprowadzania audytów, kontroli i certyfikacji w obszarze wytrzymałości, bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej, w tym zanieczyszczenia, wydajności energetycznej lub hałasu.

Powiązane usługi