eco

Zrównoważony rozwój

Obecne otoczenie biznesowe motywuje organizacje do wzięcia pod uwagę pełnego wpływu społecznego i etycznego swoich działań.
 
Przedsiębiorstwa wykazujące się odpowiedzialnym podejściem do kwestii społecznych i etycznych zdobędą przewagę konkurencyjną oraz zbudują zaufanie wśród swoich klientów, inwestorów, społeczności lokalnych i konsumentów.

Oferta Bureau Veritas

Aktualne strategie CSR traktujemy nie tylko przez pryzmat - niezmiennie istotnych - działań filantropijnych i etycznych, ale przede wszystkim poprzez kompleksowe i odpowiedzialne podejście do funkcjonowania w biznesie. Tłumaczymy wartości CSR na konkretne działania i wymierne strategie rozwoju. 

Wspieramy naszych Klientów w zrównoważonym rozwoju oferując:

 • obliczanie, a także weryfikację śladu węglowego z podziałem na produkt i organizację

 • audyty odpowiedzialności społecznej w łańcuchu dostaw (SMETA, PSCI)

 • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, w tym certyfikację w łańcuchu dostaw wyrobów gospodarki leśnej, rolnictwa i rybołówstwa

 • szkolenia z zakresu odpowiedzialności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju

 • weryfikację i opiniowanie raportów CSR w zakresie adekwatności, dokładności oraz jakości informacji w nich zawartych (wg. standardów GRI)

 • weryfikację i certyfikację w łańcuchu dostaw biomasy oraz biopaliw

 • certyfikację systemu odpowiedzialności społecznej wg. SA 8000 (Social Accountability)

 • certyfikację systemów zarządzania: ochroną środowiska (wg standardów ISO 14001), bezpieczeństwem i higieną pracy (wg. ISO 45001), efektywnością energetyczną (ISO 50001)

 • weryfikację i walidację EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme)

 • szkolenia z zakresu systemów zarządzania ochroną środowiska, BHP oraz efektywnością energetyczną

 • analizę cyklu życia (LCA)

 • wsparcie w tworzeniu deklaracji środowiskowych EPD oraz weryfikacji EPD

AUDYTY DOSTAWCÓW I SIECI

Zwiększ widoczność zaangażowania w odpowiedzialne zaopatrzenie

Twoja odpowiedzialność społeczna wykracza poza Twoją własną działalność oraz granice Twojego przedsiębiorstwa. Coraz częściej wymaga się od Twojej firmy wykazania odpowiedzialnych praktyk w łańcuchu dostaw, jako dodatku do klasycznej relacji dostawcy z klientem.
 
Bureau Veritas Certification pomaga Twojej firmie budować zaufanie i zwiększyć widoczność Twojego łańcucha dostaw w zakresie wpływu społecznego i środowiskowego poprzez katalog specjalnie opracowanych usług.

Zapewnij wiarygodność swoich dostawców dzięki naszym dopasowanym audytom

Bureau Veritas Certification oferuje dostosowane audyty i oceny dostawców oparte na Twoim własnym kodeksie podstępowania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zapytaj o

Zrównoważony rozwój

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Udowodnij zgodność, dzięki uznanej certyfikacji zrównoważonego łańcucha dostaw

CERTYFIKACJA EICC (ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION)

EICC to organizacja utworzona w 2004 roku w celu wspierania wspólnego kodeksu postępowania w branży technologii informatycznej i telekomunikacyjnej (ICT).

Kodeks postępowania EICC wyznacza standardy wymagane do uzyskania potwierdzenia, że:

 • warunku pracy w łańcuchu dostaw branży elektronicznej są bezpieczne
 • pracownicy są traktowani z szacunkiem i poszanowaniem dla godności
 • proces wytwórczy jest odpowiedzialny z punktu widzenia środowiska

Bureau Veritas Certification to jedna z nielicznych firm audytowych, wybranych przez organizację Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC).

Audyt EICC przeprowadzony przez naszych ekspertów umożliwia Ci skonsolidowanie pozycji na rynku i zdobycie nowych klientów przy startowaniu do międzynarodowych przetargów wraz z wiodącymi firmami z branży elektronicznej.

AIM PROGRESS - SMETA

Spółki odpowiedzialne za duże marki powołały wspólnie międzynarodowe forum AIM Progress*, w celu wspierania systemów odpowiedzialnego zaopatrzenia w łańcuchu dostaw.

Ich intencją jest poprawa wydajności oceny dostawców oraz zredukowanie liczby przypadków powielania ocen.

W związku z tym, dostawców zachęca się do:

 • udostępniania swoich raportów z oceny bezpośrednio na wniosek firmy
 • udostępnienia tych raportów na platformie Sedex (Supplier Ethical Date Exchange – platforma wymiany danych o etyce dostawców)

Bureau Veritas Certification została wybrana do roli monitorowania tych ocen, zwanych również audytami SMETA, co oznacza Sedex Member Ethical Trade Audit (Audyt Etycznego Handlu Członków Sedex).

*Association des Industries de Marque - Europejskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych

Image
Certyfikacja i usługi audytowe

Szkolenia z systemu zarządzania środowiskiem

Poza certyfikacją zapewniamy również szeroką gamę szkoleń, dzięki którym można poznać zasady wdrażania i rozwijania systemu odpowiedzialności społecznej.

Dowiedz się więcej