Image
Certyfikacja produkcji ekologicznej

Rolnictwo ekologiczne - gdy jakość znaczy więcej niż ilość

We współczesnym świecie coraz więcej mówi się o odchodzeniu od konwencjonalnych sposobów produkcji żywności na rzecz żywności ekologicznej. Producenci kuszą produktami „bio” czy „eco”. Aby jednak mieć pewność, że żywność rzeczywiście jest ekologiczna, musi posiadać odpowiedni certyfikat, który w Polsce można uzyskać za pośrednictwem Bureau Veritas.

Eco-lifestyle

Czasy, w których gloryfikowane były jak najszybsze, jak najtańsze rozwiązania powoli odchodzą w zapomnienie. Fast food staje się slow foodem, tania bylejakość zaczyna powoli być wypierana przez zdrowsze, choć droższe rozwiązania. W rozwiniętych krajach zaczyna panować „moda” na troskę o własne zdrowie oraz o stan środowiska. W świecie, w którym producenci żywności starają się optymalizować swoje procesy, aby uzyskiwać jak najwięcej, jak najładniejszej żywności, jak najmniejszym kosztem, coraz większą rolę odgrywają producenci żywności ekologicznej. Rezygnacja z produktów z produkcji konwencjonalnej na rzecz żywności ekologicznej nie oznacza bynajmniej dołączenia do jakiejś „mody”. To między innymi chęć wydobycia głębszego smaku potraw, dbałości o zdrowie, na którym negatywnie odbija się spożywanie produktów wysoko przetworzonych oraz troski o Ziemię, która przez działalność człowieka, staje się coraz bardziej uboga w zasoby naturalne.

Czy bio zawsze jest bio?

Żywność ekologiczna jest droższa, to fakt. Dlatego zdarza się, że nieuczciwi producenci próbują sprzedać produkty, które nie są ekologiczne, jako „bio”. Istnieje jednak system rozwiązań prawnych, zarówno na poziomie ustawodawstwa krajowego, jak i unijnego, który pozwala zdefiniować i kontrolować producentów żywności. W ramach obowiązującego prawa, producenci żywności konwencjonalnej nie mogą używać przedrostka „bio” czy „eko”, ani stosować innych oznaczeń, które mogłyby sugerować, że dany produkt spełnia restrykcyjne wymogi produkcji ekologicznej. Znamiennym przypadkiem działania tego prawa, była zmiana nazwy herbat „bio-active” na „big-active” po nałożeniu na spółkę kary finansowej przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Artur
Kosecki

Specjalista i Audytor Standardów Rolno-Spożywczych

Bureau Veritas

Aby podmiot gospodarczy mógł używać odniesień do ekologicznej metody produkcji, musi mieć pewność, że jego produkt spełnia wymagania prawne, między innymi z Rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Zgłaszając się do jednostki certyfikującej, podmiot powinien być świadomy, że wchodzi w urzędową kontrolę, w Polsce – między innymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepidu) czy Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego.

 

Produkcja ekologiczna - dobra dla społeczeństwa i biznesu

Według danych IJHARS* liczba ekologicznych producentów rolnych w Polsce w latach 2004-2016 wzrosła sześciokrotnie – z 3705 do 22 435. Choć wzrost jest imponujący, warto odnotować, że ekologiczni producenci stanowią zaledwie 1,6% wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce. Produkcja ekologiczna odgrywa coraz ważniejszą rolę, zarówno pod względem społecznym, jak również biznesowym.

Mariusz
Dąbrowski

Dyrektor Tradycyjnego Kanału Dystrybucji i Eksportu

EXCELLENCE S.A.

Moim zdaniem znaczenie produkcji ekologicznej to potwierdzenie coraz większej świadomości konsumenckiej w naszym kraju. To również poczucie przynależności do świata zachodniego który od kilku lat bardzo mocno rozwija się w kierunku rozwoju i sprzedaży produktów ekologicznych. To powrót do harmonii i przyjaznego obcowania z naturą, po >>zachłyśnięciu się dzikim kapitalizmem lat 90tych<<, i szalonych i zdecydowanie za szybkich latach pierwszej dekady XXI wieku. Biznesowo – to całkowicie nowy trend w rozwoju biznesu, nowe potężne możliwości dla firmy EXCELLENCE, nowy image naszego Przedsiębiorstwa. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy oczekują nowych zdrowych i ekologicznych produktów w kategorii syropów, soków i napojów – a które to oczekiwania możemy jak najbardziej zaspokoić.

 

Dowiedz się więcej o usługach dla produkcji rolno-spożywczej oferowanych przez Bureau Veritas.


POTRZEBUJESZ PORADY CZY DODATKOWYCH INFORMACJI?
CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ KOSZTORYS?