zrób kolejny krok

Zrób kolejny krok

Gdzie jutro zabierze Cię Twoja praca?

Co roku do Bureau Veritas dołącza 13 000 nowych pracowników. Dzięki naszym oddziałom w 140 różnych miejscach na całym świecie i ogromnym możliwościom rozwoju w kilkudziesięciu sektorach, oferujemy Ci miejsce pracy , w którym możesz nie tylko się rozwijać, ale w którym rozkwitnie cały Twój potencjał.

Umożliwimy Ci wyznaczenie inspirującej ścieżki kariery. Podejmij wyzwanie i wspomóż nas w rozwiązywaniu problemów na światową skalę. Wykorzystaj swoje unikalne talenty i zdobądź uznanie przełożonych oraz współpracowników.

NA NOWO ODKRYJ SWOJE MOŻLIWOŚCI

TWOJA ŚCIEŻKA KARIERY – ŚWIAT PEŁEN MOŻLIWOŚCI

Odkrywaj tajniki różnych branż, rozbudowując jednocześnie wiedzę w zakresie własnej dziedziny. Codziennie stawiaj czoła nowym wyzwaniom, przyczyniając się tym samym do budowania bezpieczniejszego i inteligentniejszego świata.

Obsługujemy klientów działających w różnych sektorach, takich jak budynki i infrastruktura, energetyka i media, towary rolne, czy produkty konsumpcyjne, którzy operują w ponad 140 lokacjach na całym świecie. Nasza niezwykle zróżnicowana działalność zapewnia mnóstwo okazji do rozwoju dla osób o różnych zdolnościach, toteż z pewnością znajdzie się taka, która idealnie pasuje do Twojego wykształcenia, zainteresowań i wiedzy.

STAŃ NA STRAŻY ZAUFANIA: NASI GŁÓWNI PRACOWNICY

Nasi inspektorzy, inżynierowie, technicy laboratoryjni i audytorzy stanowią fundament całej organizacji. Wykonują oni wszelkie niezbędne czynności branżowe i to dzięki ich pracy towary i produkty, z którymi mamy do czynienia na co dzień, są zdrowe, bezpieczne i niezawodne.

INSPEKTORZY weryfikują ilość i jakość testowanych produktów, a także bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury przemysłowej.

INŻYNIEROWIE sprawdzają bezpieczeństwo produktów i zapewniają optymalne funkcjonowanie sprzętu i zasobów klienta przez cały cykl ich życia.

TECHNICY LABORATORYJNI testują najróżniejsze towary i produkty, począwszy od żywności poprzez telefony komórkowe aż po ropę naftową i obuwie.

AUDYTORZY świadczą usługi certyfikacyjne zgodnie z międzynarodowymi standardami regulacyjnymi

PLANIŚCI odpowiadają za planowanie audytów zgodnie z zapisami wynikającymi z kontraktu zawartego z Klientem, z zachowaniem wszystkich wymagań technicznych.

KSZTAŁTUJ PRZYSZŁOŚĆ NASZEGO ŚWIATA. ZBUDUJ WŁASNE DZIEDZICTWO

Kierownicy, menedżerowie i pracownicy administracyjni Bureau Veritas szczycą się tym, że stale wspierają i inspirują naszych pracowników, by ci byli w stanie osiągnąć swój pełen potencjał.

Wspieramy doskonałość i sprzyjamy społecznej integracji. Staramy się wcielać w życie wszystkie spośród naszych podstawowych wartości, równoważąc pokorę i ambicję tak, by pozostać liderem branży TIC i pozostawić trwały ślad w naszym społeczeństwie.

Rozwiń swoją karierę

Image
proces rekrutacji

 

 

 • Krok 1

  Standardowy proces rekrutacji i selekcji w Bureau Veritas Polska jest wieloetapowy.
  Decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest kolektywnie, przez minimum 2 osoby. Nadesłane CV podlegają wstępnej selekcji pod kątem wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu.

 • Krok 2

  Z wybranymi kandydatami, w zależności od stanowiska, przeprowadzamy wstępny wywiad telefoniczny lub zapraszamy na rozmowę z przedstawicielem Zespołu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą pierwszy etap, zwykle przechodzą test znajomości zagadnień merytorycznych, a jeżeli jest to wymagane, również test osobowości.

 • Krok 3

  CV kandydatów, których wiedza, doświadczenie, a także profil osobowości odpowiadają stawianym wymaganiom, trafiają wraz z rekomendacją do Managera. Manager przeprowadza wywiad i rekomenduje kandydatów swojemu przełożonemu do akceptacji.

 • Krok 4

  Przełożony Managera akceptuje kandydatury na podstawie przekazanych materiałów lub po osobistych spotkaniach. Wybrana osoba otrzymuje od pracownika Zespołu ds. ZZL ofertę zatrudnienia na uzgodnionych warunkach.

Po zakończeniu procesu selekcji, wszyscy kandydaci zaproszeni na spotkania otrzymują mailowe podziękowania za udział w procesie.

Na co zwracamy uwagę?

Ważne jest, aby nasi pracownicy podążali za wartościami Bureau Veritas. W naszym zespole dobrze odnajdą się osoby pracowite, energiczne, uczciwe, z doświadczeniem i ugruntowaną wiedzą merytoryczną w swojej dziedzinie, a także takie, które potrafią zaangażować się we wspólną pracę na rzecz realizacji wyznaczonych celów.

Poznaj nas bliżej