Image
Certyfikacja ISO 45001

Czy Twoja firma jest gotowa na nowe ISO 45001?

Trzecia duża zmiana w normach ISO za nami – od marca 2018 roku ISO 45001 oficjalnie zastąpiła OHSAS 18001. Nowa norma to przede wszystkim ujednolicenie zintegrowanych systemów zarządzania – stworzenie synergii systemu zarządzania BHP z innymi systemami ISO. To także wyjście naprzeciw potrzebom organizacji, aby proaktywnie zapobiegać urazom i chorobom związanym z pracą.

Rocznie, na świecie dochodzi do ponad 370 milionów wypadków i chorób, które związane są z pracą. W wyniku wypadku lub choroby zawodowej, każdego dnia umiera prawie 6000 osób. Kwestie bezpieczeństwa powinny znaleźć się na liście priorytetów każdej organizacji – nie tylko przez wzgląd na oczywiste kwestie BHP, ale także ze względu ma kwestie finansowe oraz wizerunkowe. Konsumenci są coraz bardziej wymagający i coraz częściej zwracają uwagę na to, od kogo kupują produkty i usługi. Wymagają przestrzegania zasad BHP oraz odpowiedzialności środowiskowej i społecznej.

Image
dane

BHP ma też bezpośredni wpływ na obroty – pracownicy, którzy są czasowo niezdolni do pracy generują prawie 4% straty w PKB w skali światowej (koszty urazów, wypadków śmiertelnych i innych chorób zawodowych skutkujących nieobecnością w pracy).

ISO 45001:2018 ma na celu wspieranie organizacji w procesie wdrażania i/lub doskonalenia istniejących systemów zarządzania BHP. Zastosowanie normy umożliwia opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminacji czynników uciążliwych dla zdrowia oraz tych, które mogą powodować wypadki i absencję w pracy.

W normie ISO 45001:2018 została zastosowana koncepcja struktury nadrzędnej (ang. High Level Structure). To kompleksowe podejście umożliwiło pełną integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Przejście na standard ISO 45001:2018 odbywa się według takiego samego schematu, jak w przypadku innych, ostatnio zaktualizowanych, standardów. Okres przejściowy obowiązuje przez trzy lata – od marca 2018. Po upływie tego okresu certyfikaty OHSAS 18001 stracą ważność.

Szczegóły dotyczące przejścia z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018 są bardzo przejrzyste. International Accreditation Forum (IAF) promuje podejście, zgodnie z którym, po zakończeniu okresu przejściowego, akceptowane będą tylko akredytowane certyfikaty ISO 45001:2018. W przypadku firm posiadających certyfikat nieakredytowany, przejście na ISO 45001:2018 będzie wymagało procesu wstępnej certyfikacji (etap 1 i etap 2) bez możliwości skrócenia czasu trwania audytu.

Może się wydawać, że czasu jest jeszcze dużo, co jest dość złudne. Aby pomyślnie przejść na standard ISO 45001:2018, trzeba wykazać istnienie jasnej i skutecznej strategii z odpowiednio zaplanowanymi zasobami i działaniami.

Z przyjemnością informujemy, że trenerzy Bureau Veritas są już przygotowani na to, aby wesprzeć i przeszkolić Państwa pracowników w zakresie wymagań, które stawia przed firmami ISO 45001. W naszej ofercie ISO 45001 znajdują się już też kursy rejestrowane w CQI/IRCA*.

*Bureau Veritas jest jedną z kilkudziesięciu organizacji na szkoleniowych, które zdobyły kwalifikację i uprawnienia potrzebne do nauczania pod patronatem The Chartered Quality Institute (CQI)/Internetional Register of Certificated Auditors (IRCA). W naszej ofercie ISO 45001 znajdują się już też kursy rejestrowane w CQI/IRCA.


POTRZEBUJESZ PORADY CZY DODATKOWYCH INFORMACJI?
CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ KOSZTORYS?