Budowa i rozruch

Budownictwo użytkowe

Bez względu na rodzaj prac i typ obiektu, jakiego dotyczą, czy chodzi o wzniesienie nowego budynku, częściową lub całkowitą modernizację budynku istniejącego, użytkowanie lub udostępnianie/oddanie do użytkowania budynków funkcjonalnych o charakterze prywatnym, Bureau Veritas jest zawsze polecanym partnerem w zakresie przeprowadzania audytów, kontroli lub certyfikacji, które stanowią swoistą gwarancję zarówno dla użytkowników, partnerów, jak i samych klientów.

Bureau Veritas jest partnerem – w kwestiach ocen i weryfikacji technicznych – deweloperów, inwestorów, spółdzielni, użytkowników, instytucji, wszystkich osób fizycznych lub prawnych, którzy pragną dokonać kontroli lub uzyskać certyfikat w zakresie wydajności, kosztów lub innych aspektów.

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Bureau Veritas wspiera swoich klientów w realizacji ocen i weryfikacji niezależnie od ich potrzeb lub wymagań. Zakres prac Bureau Veritas nie ogranicza się jedynie do wybranych obszarów objętych przepisami prawa.

Podczas całego cyklu życia budynków, od opracowania i oceny wykonalności projektu po oddanie budynku do użytkowania, jego eksploatację/konserwację oraz zbycie, Bureau Veritas jest polecanym partnerem świadczącym usługi przeprowadzania oceny technicznej, kontroli i certyfikacji w obszarze wytrzymałości, bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej, w tym zanieczyszczenia, wydajności energetycznej lub hałasu, bilansu dwutlenku węgla lub CSR.

Powiązane usługi