Opis działalności

Podstawa naszej działalności: badania, inspekcje, 
certyfikacja

Nasze wiodące w branży usługi badań, inspekcji i certyfikacji pomagają klientom poprawić wydajność i zmniejszyć ryzyko, jednocześnie wzmacniając ich marki.

Badania

Nasze usługi w zakresie przeprowadzania badań i analiz umożliwiają dokładne sprawdzenie, czy produkty i towary posiadają wymagane właściwości.

Ponadto oceniamy zgodność z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacjami poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych oraz badań w miejscu produkcji dla przemysłu produkcyjnego i przetwórczego. Przy świadczeniu usług korzystamy z rozbudowanej sieci laboratoriów działających na całym świecie. Oprócz dostępu do najnowocześniejszego sprzętu laboratoryjnego i personelu posiadającego specjalistyczną wiedzę techniczną, strategiczne rozmieszczenie naszych obiektów dodatkowo ułatwia klientom dostęp do nich przy transportowaniu towarów z portów lub dużych ośrodków przemysłowych.

 • Badania-1

  3 500

  certyfikacji i akredytacji

 • badania-2

  100+

  akredytacji w zakresie wszystkich kluczowych technologii bezprzewodowych

 • badania-3

  7

  regionalnych ośrodków testowania ropy oraz produktów petrochemicznych na całym świecie

Inspekcje

Inspekcje mają na celu upewnienie się, że produkty są wytwarzane a usługi świadczone zgodnie z obowiązującymi standardami oraz, że środki produkcji i instalacje działają zgodnie z założeniami.

Kontrole te obejmują szeroki zakres usług, a ich celem jest sprawdzenie jakości, weryfikacja ilości oraz zapewnienie spełniania wymogów prawnych. Nasze usługi w zakresie inspekcji technicznych gwarantują przedsiębiorstwom pewność co do niezawodności i integralności ich produktów, środków produkcji i systemów.

Co roku przeprowadzamy inspekcję 50%wind w Nowym Yorku
Jesteśmy nr 1na świecie w zakresie usług inspekcji i oceny technicznej budynków oraz infrastruktury oddanej do użytku
Mamy 30+lat działalności w zakresie oceny infrastruktury transportowej i przemysłowej

Certyfikacja

W ramach naszej działalności, jako niezależny podmiot trzeci i akredytowana jednostka certyfikująca, potwierdzamy, że systemy zarządzania, usługi oraz pracownicy naszych klientów spełniają wyznaczone normy.

W zależności od branży i sektora, sprzęt i produkty mogą być certyfikowane na podstawie przepisów krajowych lub międzynarodowych, a także dobrowolnych standardów branżowych lub wymagań producentów i klientów. Certyfikacja pozwala przedsiębiorstwom uzyskać dostęp do nowych rynków, wzmocnić ich marki, a czasem nawet w ogóle prowadzić działalność.

 • certyfikacja-2

  Akredytacja przez ponad

  50

  podmiotów międzynarodowych w zakresie certyfikacji systemów zarządzania QHSE

 • certyfikacja-3

  Ponad

  142 000

  aktualnych certyfikatów systemów zarządzania

Nasze usługi

Niezależnie od tego, czy mówimy o paliwie do naszych samochodów, windach, którymi podróżujemy między piętrami, smartfonach w naszej kieszeni czy choćby kaskach, które mają na głowie nasze dzieci podczas jazdy na rowerze, usługi TIC (ang. Testing, Inspection and Certification) odgrywają niezwykle ważną rolę w naszym codziennym życiu. Świadcząc je, pomagamy sprawić, by codzienne czynności były bezpieczniejsze i inteligentniejsze. Współpracujemy z przedsiębiorstwami z różnych branż, w tym budownictwa, infrastruktury, motoryzacji, energetyki.  Łącznie nasze usługi obejmują trzy szerokie kategorie systemów:

 • generyczne systemy zarządzania, dotyczące jakości, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (QHSE)
 • specyficzne dla danego sektora systemy zarządzania QHSE (np. motoryzacja, aeronautyka lub rolnictwo)
 • systemy zarządzania łańcuchem dostaw, w tym przeprowadzanie audytów dostawców

TIC: budowanie wartości dla klientów

Nasze usługi w zakresie TIC umożliwiają zwiększenie wydajności w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego wielkości. Naszym klientom zapewniamy wymierną wartość na sześć unikalnych sposobów:

Image
tic infografika

zezwoleNIE na prowadzenie działalności

Zdobycie odpowiednich licencji jest pierwszym warunkiem każdego udanego przedsięwzięcia biznesowego. Naszym klientom oferujemy bogatą wiedzę na temat odpowiednich przepisów oraz możliwość zweryfikowania zgodności operacyjnej jako niezależny podmiot trzeci. Dzięki temu będą oni mogli rozwijać swoją działalność w zgodzie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami oraz pozyskać lub odnowić licencje operacyjne wydawane przez władze publiczne.

UŁATWIANIE handlu

Przedsiębiorstwa, które chcą prowadzić handel na rynku międzynarodowym, przy sprawdzaniu, czy towary będące przedmiotem transakcji spełniają postanowienia umowne dotyczące jakości, ilości i zgodności, często korzystają z usług niezależnych podmiotów trzecich. Nasze usługi w zakresie testowania, kontroli i certyfikacji umożliwiają klientom prowadzenie pewnej wymiany handlowej.

Dostęp do rynków globalnych

Sprawdzamy, czy towary i usługi są zgodne z przepisami krajowymi i ponadnarodowymi, tym samym pozwalając organizacjom przełamać bariery handlowe i uzyskać dostęp do rynków produkcji i dystrybucji na całym świecie, przy jednoczesnym skróceniu czasu wprowadzenia produktu na rynek.

Minimalizacja ryzyka

Począwszy od zapobiegania urazom w miejscu pracy, na likwidacji obiektów produkcyjnych kończąc – niezależnie od zadania, zawsze identyfikujemy i ograniczamy ryzyko w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, środowiska naturalnego oraz odpowiedzialności społecznej.

KontrolA kosztów

W celu sprostania różnym wyzwaniom rynkowym opracowujemy nowe rozwiązania w zarządzaniu kosztami, takie jak audyty usprawniające produkcję, oceny optymalizacji wprowadzania produktów oraz kontrole mające na celu przedłużenie okresu eksploatacji urządzeń produkcyjnych.

WzmOCNIENIE marKI

Przeprowadzane przez nas niezależne analizy oraz nasza rozległa wiedza branżowa pozwalają zapobiegać awariom jeszcze przed ich wystąpieniem, a także poprawiać zarządzanie ryzykiem. Dzięki temu nasi klienci są w stanie zachować swój najcenniejszy atut – dobrą reputację.