usługi budowlane

USŁUGI DLA BUDOWNICTWA

Bureau Veritas wspiera firmy w zarządzaniu projektami oraz w ocenie zgodności z normami w czasie planowania i budowy.

Kompleksowa usługa nadzoru inwestorskiego oraz inżyniera kontraktu to główne pozycje w portfolio naszych usług dla sektora budowlanego. 

Udzielamy technicznego wsparcia na etapie projektowania, budowania, testowania ziemi oraz materiałów budowlanych – na miejscu lub w naszych biurach/laboratoriach. W razie potrzeby dostarczamy diagnozy inżynierii budowlanej.

Oferujemy również jednorazowe lub regularne kontrole oraz analizy w trakcie budowy, które umożliwiają właścicielom nieruchomości lub inwestorom ocenę i stałą obserwację aktywów: przemysłowych lub mieszkalnych.

USŁUGI DLA NOWYCH INWESTYCJI - CAPEX (ang. capital expenditures)

ZAPYTAJ O

USŁUGI

DLA TWOJEJ FIRMY

WYŚLIJ ZAPYTANIE

USŁUGI DLA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW  - OPEX (ANG. OPERATING EXPENDITURES)

 • Ocena i monitoring stanu nieruchomości
  • Diagnoza techniczna
  • Audyty prac konserwacyjnych
  • Audyty BHP
  • Ocena instalacji elektrycznych, sanitarnych i PPOŻ
 • Due Diligence
 • Okresowe kontrole budynków
 • Certyfikaty energetyczne
 • Audyty energetyczne
 • Audyty azbestowe
 • Ekspertyzy techniczne budynków