Weryfikacja projektu

Weryfikacja projektu

PRZEGLĄD I ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Przegląd przygotowania procesu inwestycji (FEED) to kluczowy, wczesny etap prac inżynierskich, poprzedzający ostateczną decyzję inwestycyjną (FID). Aby Państwa przedsięwzięcie zakończyło się powodzeniem, projekt ten musi zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa i niezawodności.

Usługi Bureau Veritas

USŁUGI ZWIĄZANE Z ANALIZĄ RYZYKA

  • studium identyfikacji zagrożeń (HAZID)
  • analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych (HAZOP)
  • ilościowa ocena ryzyka
  • analiza ryzyka, przyczyn, skutków i wagi błędów (FMECA)
  • analiza krytyczna oprzyrządowania

PRZEGLĄD PROJEKTU I USŁUG DOTYCZĄCYCH ZGODNOŚCI

Po podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej rozpoczyna się etap szczegółowych prac inżynieryjnych. Cały sprzęt i wszystkie działania związane z projektem muszą być zgodne z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami i normami (dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności).

Dlaczego Bureau Veritas?

Bureau Veritas posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie z zakresu świadczenia usług związanych z projektami front-end, szczegółowymi pracami inżynieryjnymi oraz ostatecznymi decyzjami inwestycyjnymi. Nasze zespoły mogą certyfikować lub weryfikować zgodność instalacji z obowiązującymi normami i przepisami. Bureau Veritas to instytucja, która zatrudnia niezależne i kompetentne osoby mogące zweryfikować wydajność określonego składnika aktywów przemysłowych w trakcie całego cyklu użytkowania.

Zapytaj o Weryfikację projektu dla Twojej firmy:

Dział Przemysłowy

+48 22 549 04 00, biuro@pl.bureauveritas.com