laboratorium inżynierii lądowej

Laboratorium inżynierii lądowej

Bureau Veritas Polska dysponuje własnym Laboratorium Inżynierii Lądowej zajmującym się badaniem się badaniem i weryfikacją materiałów używanych we wszelkiego rodzaju inwestycjach budowlanych. Nasi eksperci pomagają firmom realizować inwestycje z zachowaniem zasad jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Przeprowadzamy badania na zlecenia producentów, wykonawców robót i inwestorów z zakresu jakości materiałów w budownictwie inżynieryjnym i kubaturowym zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami. 
 

Oferta Bureau Veritas
 

Laboratoryjne i POLOWE badania materiałów

 • badania gruntów, kruszyw i betonów, badania mieszanek mineralno-asfaltowych pod infrastrukturę drogową i kubaturową oraz instalacje naziemne 
 • ocena zastosowania materiałów pod kątem ich zgodności z normami, aprobatami i specyfikacjami technicznymi

Pomoc techniczna przy realizacji inwestycji

 • przygotowanie inwestycji – wykonywanie badań, ocen stanu technicznego i ekspertyz na potrzeby projektowania

 • bieżąca kontrola realizacji inwestycji - INŻYNIER KONTRAKTU - usługa wykonywana przez uprawnionych inżynierów zgodnie z polskim prawem budowlanym - kompleksowa obsługa inwestycji 

Geologia inżynierska

 • kompleksowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, badania gruntu, sporządzanie opinii geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla klientów indywidualnych i firm
 • ocena przydatności gruntów pod kątem posadowienia budynków i budowli
 • kompleksowy nadzór geologiczny i geotechniczny nad wykonywanymi pracami ziemnymi fundamentowymi

Orzeczenia o jakości

 • kompleksowa obsługa laboratoryjna producentów kruszyw
 • sporządzanie orzeczeń o jakości kruszyw

Laboratorium Inżynierii Lądowej

Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz jest członkiem POLLAB (Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych).

Laboratoria Bureau Veritas Polska

Laboratorium Inżynierii Lądowej
ul. Łączna 30,
41-303 Dąbrowa Górnicza
+48 601 667 964
+48 609 909 486

 

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas? 

 • Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze dużych inwestycji - współpracA z PSE

 • Posiadamy akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji w dwóch lokalizacjach Rzeszów i Dąbrowa Górnicza
 • Mamy wykfalifikowany personel, oraz wiedzę potrzebną do prowadzenia specjalistycznych badań gruntów, betonów, mieszanek asfaltowych oraz wydawania stosownych opinii geotechnicznych
 • Posiadamy biezbędny sprzęt do prowadzenia badań geologicznych
 • Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług laboratorium drogowego 
 • Działamy na terenie całej Polski.