laboratorium inżynierii lądowej

Laboratorium inżynierii lądowej

Bureau Veritas Polska dysponuje własnym Laboratorium Inżynierii Lądowej zajmującym się badaniem i weryfikacją materiałów używanych do budowy i konstrukcji dróg. Nasi eksperci pomagają firmom realizować inwestycje drogowe z zachowaniem zasad jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Przeprowadzam badania kontrolne na zlecenia producentów, wykonawców robót i inwestorów z zakresu jakości materiałów w budownictwie inżynieryjnym zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami. 

Oferta Bureau Veritas

Nadzór inwestorski i inżynier kontraktu

 • usługi wykonywane przez uprawnionych inżynierów w specjalności drogowej zgodnie z polskim prawem budowlanym

Laboratoryjne i drogowe badania materiałów

 •  grunty i kruszywa, betony, mieszanki mineralno-asfaltowe

Kontrola techniczna

 • opracowania lub weryfikacja specyfikacji technicznych
 • ocena zastosowania materiałów pod kątem ich zgodności z prawem budowlanym, polskimi normami, aprobatami i specyfikacjami technicznymi

Pomoc techniczna przy realizacji inwestycji

 • przygotowanie inwestycji - ocena istniejącego stanu nawierzchni i przygotowanie programu naprawczego
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie wyboru właściwych materiałów i ustalenia programu badań
 • bieżąca kontrola realizacji inwestycji

Geologia inżynierska

 • kompleksowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, badania gruntu, sporządzanie opinii geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla klientów indywidualnych i firm
 • ocena przydatności gruntów pod kątem posadowienia budynków i budowli
 • kompleksowy nadzór geologiczny i geotechniczny nad wykonywanymi pracami ziemnymi fundamentowymi

Orzeczenia o jakości

 • kompleksowa obsługa laboratoryjna producentów kruszyw
 • sporządzanie orzeczeń o jakości kruszyw

Laboratorium Inżynierii Lądowej

Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz jest członkiem POLLAB (Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych).

Laboratoria Bureau Veritas Polska

Laboratorium Inżynierii Lądowej
ul. Łączna 30,
41-303 Dąbrowa Górnicza
+48 601 667 964
+48 603 778 735

Laboratorium Inżynierii Lądowej
ul. Okulickiego 16,
32-206 Rzeszów
+48 603 776 652

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas? 

 • Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze dużych budów. (Przeczytaj więcej na temat naszej wspołpracy z PSE: https://www.bureauveritas.pl/newsroom/bureau-veritas-kontynuuje-wspolprace-z-pse

 • Posiadamy akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji w dwóch lokalizacjach Rzeszów i Dąbrowa Górnicza
 • Mamy wykfalifikowany personel, oraz wiedzę potrzebną do prowadzenia specjalistycznych badań gruntów, betonów, mieszanek asfaltowych oraz wydawania stosownych opinii geotechnicznych
 • Posiadamy biezbędny sprzęt do prowadzenia badań geologicznych
 • Zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług laboratorium drogowego 
 • Działamy na terenie całej Polski.