• eco sustainability
    Ocena cyklu życia  - LCA. Jaki dokładnie wpływ na środowisko ma produkt?
    W odpowiedzi na zmiany klimatyczne i ich konsekwencje, coraz więcej firm oraz producentów interesuje się wpływem ich produktów i usług na pogarszający się stan środowiska naturalnego. Z jednej strony jest to wymuszone odgórnie przed legislację, która wymaga analizy raportowania śladu węglowego od coraz większej liczby przedsiębiorców.
    sie. 23 2022
Front page