Wytwarzanie energii

Energetyka konwencjonalna

Przemysł energetyki oraz usług komunalnych stoi w obliczu zmian na skutek postępującej dekarbonizacji. Bureau Veritas pomaga swoim klientom wprowadzać innowacje, jednocześnie zabezpieczając i optymalizując ich aktywa.

Wyzwanie rynkowe

Dostosowywanie się do szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego

W dzisiejszych czasach sektor energetyki i usług użyteczności publicznej szybko się zmienia. Cyfryzacja rozwiązań oraz ich wzajemna integracja są już normą. Ponadto, ze względu na zamiar zaprzestania produkcji energii z wykorzystaniem paliw kopalnych do roku 2100, przemysł już dziś musi zacząć budować fundamenty niskoemisyjnej przyszłości. Właściciele lub operatorzy aktywów, a także dostawcy usług działający w tym sektorze muszą odpowiednio dostosować swój model biznesowy do zmieniającego się środowiska biznesowego. W tym celu konieczne jest zwiększenie elastyczności i konkurencyjności, a także zapewnienie bezpieczeństwa aktywom oraz zachowanie zgodności z rygorystycznymi normami dotyczącymi ochrony środowiska.

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Rozwiązanie

Zapewniamy wsparcie w zakresie wszystkich technologii wytwarzania, transmisji i dystrybucji energii elektrycznej, a także mediów wodnych i gazowych oraz usług gospodarowania odpadami i usług telekomunikacyjnych.

 • PROJEKTOWANIE I UZYSKANIE ZEZWOLEŃ
  Oferowane przez nas usługi, takie jak przegląd projektu i ocena wpływu na środowisko, gwarantują naszym klientom rentowność ich przedsięwzięcia oraz jego długoterminową wydajność.
 • ZAMÓWIENIA
  Oferowane przez nas usługi, takie jak certyfikacja produktów, ocena techniczna dostawców, kontrole zaopatrzenia oraz przyspieszanie procesów, pomagają naszym klientom zmniejszyć ryzyko w zakresie łańcucha dostaw.
 • BUDOWA
  Oferowane przez nas usługi QA/QC, BHP oraz usługi dotyczące oddawania instalacji do użytku, pomagają naszym klientom w zachowaniu odpowiednich procedur BHP, a także gwarantują odpowiednią, jakość wykonania samej instalacji.
 • EKSPLOATACJA
  Oferowane przez nas usługi, takie jak testy nieniszczące, wsparcie w trakcie przestojów oraz monitorowanie wpływu na środowisko, w istotny sposób pomagają poprawić wydajność operacyjną.
 • ZARZĄDZANIE AKTYWAMI
  Oferowane przez nas usługi, takie jak monitorowanie stanu instalacji, inżynieria niezawodności, a także przedłużanie żywotności, pomagają lepiej zarządzać integralnością aktywów.
 • WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
  Oferowane przez nas usługi, takie jak należyta staranność techniczna oraz klasyfikacja odpadów, pomagają spełnić wymogi prawne w zakresie wycofywania aktywów z eksploatacji.

Certyfikacja dla przemysłu energetycznego

Nasz zakres usług certyfikacji dla przemysłu energetycznego i usług użyteczności publicznej pozwala naszym klientom aktywnie zarządzać wszelkimi dostępnymi dla nich aktywami. Dzięki certyfikacji zarządzania aktywami według ISO 55001, nasi klienci mogą zmaksymalizować zwrot z inwestycji oraz spełnić wszelkie wymagania w zakresie jakości i BHP. Ponadto, oferowane przez nas niestandardowe audyty łańcucha dostaw pomagają naszym klientom w przeprowadzaniu audytów w zakładach w jakimkolwiek zakątku świata. 

Rozwiązania cyfrowe

Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązania dla branży energii elektrycznej oraz usług użyteczności publicznej zapewniają naszym klientom bezpieczeństwo i zgodność w obliczu poważnych zakłóceń w branży.

Obejrzyj wideo