Nadzór inwestorski obiektów budowlanych

Infrastruktura

Roboty publiczne i infrastruktura transportu (ulice, drogi, pasy startowe lotnisk, obiekty inżynieryjne i przemysłowe, roboty ziemne, instalacje wodne, kanalizacyjne, przyłącza mediów, instalacje elektryczne, telekomunikacyjne, specjalne prace w infrastrukturze rzecznej, morskiej czy portowej).

Bez względu na rodzaj prac i typ obiektu, jakiego one dotyczą, czy chodzi o wzniesienie nowego budynku, częściową lub całkowitą modernizację albo renowację budynku istniejącego, czy też użytkowanie lub udostępnianie infrastruktury w budowie bądź już wybudowanej przez przedsiębiorstwo wykonujące roboty publiczne, Bureau Veritas jest zawsze polecanym partnerem świadczącym usługi audytu, kontroli lub certyfikacji, który gwarantuje pewność zarówno użytkownikom czy partnerom, jak i samym klientom co do jakości, niezawodności i funkcjonalności, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i terytorialnego.

Bureau Veritas jest partnerem instytucji państwowych, władz publicznych i ich organów, spółek o mieszanym kapitale lub spółek będących koncesjonariuszami lub depozytariuszami, świadczącym wszelkie usługi techniczne mające na celu przeprowadzanie kontroli wydajności, kosztów lub innych aspektów działalności.

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

DALCZEGO BUREAU VERITAS?

  • rzetelna wiedza dotycząca danego miejsca
  • analizy obejmujące studium wykonalności aż po prace związane z budową, remontowaniem lub konserwacją
  • działania w obszarze innowacji, wykorzystania technologii cyfrowych, energii, bilansu dwutlenku węgla, zielonego przemysłu i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Bureau Veritas jest wyspecjalizowanym partnerem o zasięgu globalnym, który podejmuje działania w sektorze badań geologicznych i geotechnicznych, na rynku analiz i prac ziemnych, kanalizacyjnych, budowy dróg, budowy standardowych i niestandardowych obiektów inżynieryjnych, tuneli, specjalnych obiektów infrastruktury rzecznej, morskiej, portowej lub środowiskowej, wyposażenia technicznego, w tym smart cities, urządzeń statycznych lub dynamicznych.

Grupa Bureau Veritas oferuje usługi kontroli i audytu oraz certyfikacji w zakresie ryzyka technicznego

Od etapu opracowywania i realizacji projektów po użytkowanie, eksploatację/konserwację i przekazywanie obiektów publicznych i infrastruktury transportowej, Bureau Veritas jest polecanym partnerem świadczącym usługi przeprowadzania audytów, kontroli i certyfikacji w zakresie wytrzymałości, bezpieczeństwa i efektywności środowiskowej, w tym dotyczące zanieczyszczenia, wydajności energetycznej, hałasu, bilansu dwutlenku węgla oraz CSR.

Bureau Veritas wspiera swoich klientów w realizacji audytów niezależnie od ich potrzeb lub wymagań. Zakres prac Bureau Veritas nie ogranicza się jedynie do wybranych obszarów objętych przepisami prawa.

Powiązane usługi