Wyposażenie i zabawki

Wyposażenie i zabawki

Pomagamy naszym klientom zweryfikować zgodność ich produktów z wymaganiami specyficznymi standardów, przepisów prawa oraz ich konsumentów.

Wyzwanie

Jako że towary trwałego użytku mogą być użytkowane nawet przez dziesięciolecia, zaś zabawki z natury przeznaczone są dla małych dzieci, produkty te podlegają szczególnie rygorystycznym normom i przepisom jakościowym. Od przedsiębiorstw działających jako producent lub sprzedawca wyposażenia wymaga się przestrzegania złożonych i stale zmieniających się przepisów. W przeciwnym razie mogą one zostać zmuszone do wycofania produktów z rynku. Producenci lub sprzedawcy zabawek muszą ponadto potwierdzić zgodność ich towarów z odpowiednimi przepisami i wyznaczonymi normami jakości, takimi jak dyrektywa UE w sprawie zabawek czy amerykańska ustawa o bezpieczeństwie produktów konsumenckich (CPSIA).

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Rozwiązanie

Dzięki świadczonym przez nas usługom pomagamy naszym klientom sprawić, by jakość i bezpieczeństwo stały się integralną częścią ich procesów, dzięki czemu będą mogli bez obaw wprowadzać na rynek nowe produkty.

 • USŁUGI W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA
  Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem i poprawie jakości produktów, a także pozwalamy ograniczyć liczbę skarg składanych przez klientów w związku z wycofaniem produktów lub ich niezgodnością z wymogami. Nasze usługi obejmują:
  • Ocenę wdrożonych procesów i systemów jakości na podstawie światowych standardów
  • Testy laboratoryjne, akredytowane przez International Safe Transit Association
  • Analizę wadliwych produktów w celu zidentyfikowania głównej przyczyny awarii na różnych etapach produkcji
  • Doradztwo techniczne udzielane przez specjalistów w celu lepszego zarządzania normami jakości
  • Porady dotyczące innowacji udzielane przez specjalistów w celu zintegrowania inteligentnych technologii z towarami trwałego użytku – od toreb bagażowych po zegarki.
 • USŁUGI DOTYCZĄCE ZABAWEK
  • Ocena produktów pod względem projektu, budowy oraz bezpieczeństwa.
  • Badanie bezpieczeństwa i trwałości: weryfikowanie bezpieczeństwa, badanie niszczące, dokonywanie porównań, badanie zagrożeń chemicznych i elektrycznych, testowanie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), testy mikrobiologiczne oraz toksykologiczne, a także badanie trwałości/niezawodności i łatwopalności.
  • Badanie na obecność substancji chemicznych: nasze rozwiązania w zakresie zarządzania chemikaliami oparte na analizie ryzyka zapewniają naszym klientom wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości oraz niskie koszty.

powiązane usługi