Image
© Shutterstock

UKCA zastąpi CE - zmiany dla eksportujących do Wielkiej BrytanIi

Od 1 stycznia 2022 roku Wielka Brytania wprowadza konieczność oznakowania produktów symbolem UKCA, rezygnując z ogólnoeuropejskiego znaku bezpieczeństwa CE. Dla firm eksportujących towary na tamtejszy rynek oznacza to konieczność przeprowadzania procesu weryfikacji na zgodność z ustawodawstwem brytyjskim od nowa.

W związku z opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię obie strony prowadzą intensywne działania zmierzające do wypracowania nowych zasad obopólnych relacji i funkcjonowania rynków wewnętrznych. Jedną z konsekwencji Brexit’u jest wymóg dostosowania oznaczeń części towarów do przepisów brytyjskich. Do tej pory firmy eksportujące do Wielkiej Brytanii, tak jak do innych krajów UE, musiały uzyskać powszechnie znany, ogólnoeuropejski znak CE, potwierdzający zgodność produktu z przepisami unijnymi. Proces ten dotyczy towarów wprowadzanych na rynek Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Szkocji). Do wprowadzania wyrobów na rynek Irlandii Północnej nadal można stosować oznakowanie CE nadane przez Jednostki Notyfikowane z UE-27. Alternatywnie, producenci z Irlandii Północnej mogą zaangażować brytyjską jednostkę oceniającą zgodność do oznakowania UKNI, jednak oznakowanie CE powinno być również umieszczone na produkcie.

Od 1 stycznia 2022 roku, dla firm chcących wprowadzać nowe towary na rynek brytyjski konieczne będzie posiadanie oznaczenia UKCA (ang. United Kingdom Conformity Assessment).Podmioty, które eksportowały towary na teren Zjednoczonego Królestwa przed 1 stycznia 2021 r. korzystają z okresu przejściowego i do końca 2022 roku mogą nadal korzystać z oznakowania CE. Jednak od początku 2023 roku CE przestanie być oficjalnie uznawany na terenie Zjednoczonego Królestwa, z wyłączeniem Irlandii Północnej. Regulacje dotyczące UKCA są w trakcie opracowywania, ale już dziś wiadomo, że będą różnić się względem poszczególnych branż. Na przykład jeśli chodzi o termin wymagalności tego oznakowania dla maszyn i urządzeń elektrycznych będzie to 1 stycznia 2023 r., a w przypadku wyrobów medycznych i budowlanych 31 grudnia 2023 r.

Co musi zrobić polski przedsiębiorca aby zdobyć znak UKCA?

Koniec uznawania przez Wielką Brytanię znaku CE od początku przyszłego roku oznacza, że polskim przedsiębiorcom zostało niewiele czasu na zdobycie nowego oznakowania dla swoich wyrobów. Konieczne jest bowiem przejście procedury oceny zgodności, która pozwoli używać symbolu UKCA.

Uzyskanie oceny zgodności z brytyjską legislacją i zgody na stosowanie oznaczenia UKCA jest możliwe wyłącznie poprzez odpowiednią zewnętrzną jednostkę, która posiada brytyjską akredytację.

„Nie warto czekać na ostatni moment. Im szybciej przedsiębiorcy rozpoczną proces dostosowywania, tym szybciej i lepiej będą przygotowani do zmian przepisów i płynnie będą mogli kontynuować swoje biznesowe relacje z firmami na terenie Wielkiej Brytanii. Decydując się na wybór organizacji, która pomoże przeprowadzić badania i uzyskać znak UKCA warto postawić na duże i doświadczone podmioty. W Bureau Veritas, które dysponuje odpowiednią kadrą ekspertów, niezbędnym doświadczeniem i co ważne, posiada akredytowaną na terenie Zjednoczonego Królestwa jednostkę, jesteśmy w stanie sprawnie i szybko przeprowadzić ten proces dla naszych klientów. Profesjonalne podmioty, których kluczową działalnością są audyty, inspekcje oraz certyfikacje są w stanie na bieżąco monitorować zmieniającą się sytuację legislacyjną i odpowiednio, sprawnie reagować. Dla przedsiębiorców oznacza to oszczędność czasu i brak ewentualnych komplikacji, które mogłyby wpływać na ich sytuację biznesową i konkurencyjność.” - mówi Sebastian Rychlik, Development & Sales Engineer w Bureau Veritas Polska.

Oznaczenie UKCA znajdzie zastosowanie właściwie w przypadku wszystkich wyrobów, które dziś objęte są znakiem CE, czyli m.in.: zabawek, urządzeń pomiarowych, elektroniki i sprzętu elektrycznego, maszyn, wyrobów aerozolowych i wielu innych.

Podobnie jak w przypadku CE znak brytyjski będzie musiał być umieszczony na produkcie, jego opakowaniu, a w wybranych przypadkach także w instrukcji obsługi.

Jeśli chodzi o procedurę uzyskiwania UKCA, to jest ona praktycznie taka sama jak ta dotycząca CE, zarówno pod względem dokumentacji technicznej, jak i samej treści deklaracji zgodności. Zmienia się właściwie tylko znaczek. Aż chce się zapytać, po co więc to wszystko? Niestety Brexit pociągnął za sobą konieczność ustanowienia własnego systemu norm i przepisów, które mogą się wydawać absurdalne, ale są jednak obowiązujące. W przypadku branży maszynowej zmiany wiążą się z  koniecznością ustanowienia przedstawiciela producenta na terenie UK, umieszczeniem tabliczki znamionowej na wyrobie oraz skompletowaniem wymaganej dokumentacji technicznej.” - mówi Mikołaj Copija, Specjalista ds. Sprzedaży Usług z Zakresu Bezpieczeństwa Maszyn w Bureau Veritas Polska.

Przykłady odpowiedników ustawodawstwa europejskiego i brytyjskiego w wybranych dziedzinach:

EU legislation

UK legislation

Toy Safety - Directive 2009/48/EC

Toys (Safety) Regulations 2011

Recreational craft and personal watercraft - Directive 2013/53/EU

Recreational Craft Regulations 2017

Simple Pressure Vessels - Directive 2014/29/EU

Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016

Electromagnetic Compatibility - Directive 2014/30/EU

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

Low Voltage Directive 2014/35

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Non-automatic Weighing Instruments - Directive 2014/31/EU

Non-automatic Weighing Instruments Regulations 2016

Measuring Instruments - Directive 2014/32/EU

Measuring Instruments Regulations 2016

Lifts - Directive 2014/33/EU

Lifts Regulations 2016

ATEX - Directive 2014/34/EU

Equipment and Protective Systems Intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016

Radio equipment - Directive 2014/53/EU

Radio Equipment Regulations 2017

Pressure equipment - Directive 2014/68/EU

Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016

Personal protective equipment - Regulation (EU) 2016/425

Regulation 2016/425 on personal protective equipment as brought into UK law and amended

Gas appliances - Regulation (EU) 2016/426

Regulation 2016/426 on gas appliances as brought into UK law and amended

Machinery Directive 2006/42/EC

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Outdoor Noise Directive 2000/14/EC

Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001

Directive 92/42/EEC hot-water boilers AND Ecodesign Directive 2009/125/EC

The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019

Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) - Directive 2002/95/EC

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012


JEŚLI TWOJA FIRMA CHCE UZYSKAĆ ODPOWIEDNIĄ CERTYFIKACJĘ DOTYCZĄCĄ OZNAKOWAŃ JAKOŚCI CE I UKCA