Inspekcje i usługi rządowe

Inspekcje towarów gotowych
i weryfikacji zgodności

Posiadana akredytacja ISO 17020 w zakresie kontraktów w handlu zagrnicznym oraz ponad 20-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji przedwysyłkowych (ang. PSI — Preshipment Inspection) na 5 kontynentach gwarantują wykonanie usług na najwyższym poziomie.

Podstawowa działalność Działu Inspekcji podlega ścisłej współpracy biur (ośrodków inspekcyjnych) na całym świecie. Dzięki temu możliwe jest ograniczanie ryzyka na jakie narażeni są klienci prowadzący działalność w handlu zagranicznym, w zakresie:

 • braku zgodności towaru ze specyfikacją kontraktową, próbkami
 • złej jakości towaru
 • niewłaściwego oznakowania i opakowania
 • opóźnienia w produkcji i dostawie

Rezultaty kontroli przekazywane są klientowi natychmiast po przeprowadzeniu inspekcji. W sytuacji jakichkolwiek rozbieżności z warunkami określonymi w kontrakcie rządowym bądź w specyfikacji, klient może odmówić przyjęcia towaru lub renegocjować warunki umowy np. żądając upustu.

Ponadto, klient ma możliwość dodatkowego zabezpieczenia realizacji płatności za importowane towary poprzez zgłoszenie klauzuli Bureau Veritas w akredytywie.

Image
joanna mutryn
Joanna
Mutryn

Manager of GSIT Inspections

Bureau Veritas Polska

Dzięki fizycznym inspekcjom przedwysyłkowym towarów gotowych, wraz z naszymi klientami, pomagamy zwiększać bezpieczeństwo transakcji handlowych, promujemy uczciwą konkurencję oraz chronimy konsumentów i środowisko. Zaangażowani, doświadczeni inspektorzy oraz sprawna kadra koordynacyjna wspomoże Państwa w przejściu przez nawet najbardziej wymagające procedury weryfikacji zgodności (VOC).

Co obejmują inspekcje w ramach kontraktów rządowych?

I. WERYFIKACJA ZGODNOŚCI EKSPORTOWANYCH TOWARÓW - VOC (ANG. VERIFICATION OF CONFORMITY)

II. KONTROLA PRZEDWYSYŁKOWA TOWARÓW – PSI (ANG. PRE-SHIPMENT INSPECTION)

Kontrola towarów w 140 krajach w handlu międzynarodowym (ang. International Trade Division) Inspekcje w ramach kontraktów rządowych (fr. Contracts de Gouvernements)

Potwierdzenie Certyfikatem - Certificate of Conformity

Eksport do Afryki: 

Aktualne kontrakty z krajami: Algieria, Arabia Saudyjska, Botswana, Demokratyczna Republika Konga, Ekwador, Egipt, Etiopia, Filipiny, Gabon, GCC - Państwa Zatoki Perskiej (ang. Gulf Cooperation Council), Ghana, Indonezja, Irak, Kenia, Kuwejt, Liban, Liberia, Libia, Mali, Maroko, Nigeria - SONCAP (ang. SON Conformity Assessment Programme), Tanzania / Zanzibar, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zimbabwe.

  USŁUGI INSPEKCYJNO-LABORATORYJNE DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ZBÓŻ, MATERIAŁÓW PASZOWYCH I OLEJU

  • inspekcje portowe (import i eksport)
  • inspekcje krajowe (w tym import i eksport transportem kolejowym i drogowym)
  • usługi laboratoryjne

  Więcej o inspekcjach pasz i zboża 

  ZAPYTAJ O

  USŁUGI

  DLA TWOJEJ FIRMY

  Wyślij zapytanie
  • Zimbabwe dodaje nowe kategorie importowanych produktów podlegających pod Certyfikację Zgodności (CoC)

   Dział GSIT Bureau Veritas Poland (Government Services & International Trade), który zajmuje się inspekcjami przedwysyłkowymi produktów podlegających pod programy rządowe informuje, że zostały dodane nowe kategorie produktów w Zimbabwe.

   W załączniku lista HS kodów, które są objęte programem rządowym (na czerwono zaznaczone dodane produkty).

   Czytaj więcej

  • VOC Maroko: ponowny start programu weryfikacji zgodności (VOC) towarów eksportowanych do Maroka

   Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE BUREAU VERITAS OTRZYMAŁO ZEZWOLENIE NA KONTYNUACJĘ REALIZACJI PROGRAMU WERYFIKACJI ZGODNOŚCI VOC (ANG. VERIFICATION OF CONFORMITY) W KRAJU EKSPORTU I IMPORTU DLA PRODUKTÓW EKSPORTOWANYCH DO MAROKA.
    

   Program realizowany jest w oparciu o oficjalne zatwierdzenie Bureau Veritas przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu, Ekologii i Gospodarki Cyfrowej Maroka.

   czytaj dalej 

  • PRZEDWYSYŁKOWE INSPEKCJE OPAKOWAŃ Z DREWNA

   Opakowania drewniane, używane w handlu międzynarodowym przy przewożeniu różnych towarów niosą ze sobą ryzyko przeniesienia różnych szkodników i chorób. W celu wyeliminowania tego zjawiska, opracowany został standard fitosanitarny odnośnie opakowań drewnianych - Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych numer 15 - ISPM 15 (ang. International Standards For Phytosanitary Measures No. 15) . Standard ten rozwija IPPC (ang. International Plant Protection Convention) - międzynarodowa organizacja zajmująca się zwalczaniem rozprzestrzeniania chorób roślin.

   Czytaj więcej