Zarządzanie zasobami ISO 55001

Zapewnianie zgodności

OSIĄGNIJ DOSKONAŁOŚĆ, DZIĘKI PROCESOM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Przy obecnym poziomie inwestycji najwięksi klienci ze wszystkich sektorów przemysłu osiągnęli już maksymalną zdolność dostaw. Obecna struktura światowej populacji stwarza problemy z dostępem do wymaganego poziomu wiedzy specjalistycznej.

W związku z tym należy wdrożyć określone procesy zapewnienia jakości. Procesy te obejmują projektowanie, globalny łańcuch dostaw, działania na terenie budowy, samą budowę oraz montaż i rozruch techniczny. Podczas operacji związanych z poszczególnymi składnikami aktywów wdrażane są również określone narzędzia zapewnienia jakości i niezawodności, takie jak system zarządzania integralnością aktywów, badania nieniszczące oraz Inspekcje poziomu ryzyka.

Zapytaj o

zapewnienie zgodności

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Certyfikat zgodności – oferta Bureau Veritas

Bureau Veritas proponuje usługi multidyscyplinarnych zespołów ekspertów wyspecjalizowanych w:

  • identyfikacji i ocenie ryzyka ( QRA, ALARP: do możliwie najniższego poziomu)
  • wsparcie w uzyskaniu zezwoleń (pozwolenia i lokalizacja), w badaniach Seveso
  • przegląd projektu i certyfikaty zgodności w kwestii ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz „w oparciu o projekt” klienta
  • zapewnianiu jakości podczas montażu i rozruchu na miejscu budowy
  • kompletny  plan bezpieczeństwa i zgodności z zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i międzynarodowymi przepisami (np. AS- NZ w Australii, strefy zagrożenia EEHA, GOST-R w Rosji, oznaczenie CE w Europie, NORSOK w Norwegii, IBR dla zbiorników ciśnieniowych w Indii, ASME, ATEX, itp.)
  • zarządzanie integralnością środków trwałych (AIM)
  • kontroli ryzyka (RBI)
  • badaniach nieniszczących (NDT)

Dlaczego Bureau Veritas?

Bureau Veritas opracowuje i wdraża procesy zapewnienia jakości, które umożliwiają Państwu osiągnięcie określonego poziomu jakości. Nasze zespoły, rozlokowane we wszystkich przemysłowo rozwiniętych krajach świata, świadczą usługi w zakresie zapewnienia jakości tam, gdzie tego potrzebujecie.Efektem naszych prac są certyfikaty zgodności, uznawane na rynku międzynarodowym.

Zapytaj o Zapewnienie zgodności dla Twojej firmy:
Dział Przemysłowy
+48 22 549 04 00, biuro@bureauveritas.com