wydobycie

Wydobycie

Wyzwanie

Przedsiębiorstwa pracujące przy wydobyciu ropy i gazu narażone są na wysoki poziom ryzyka operacyjnego. Może się ono pojawić na każdym etapie procesu, począwszy od zagrożenia bezpieczeństwa pracowników i kontrahentów, aż po uszkodzenia urządzeń i przerwy w wydobyciu. Celem przedsiębiorstw, oprócz założeń finansowych jest redukcja wypadków, niezgodności czy nieplanowanych przestojów, które mogłyby prowadzić do przerw w produkcji. Zapewnianie bezpieczeństwa i zgodności z normami mają dziś ogromne znaczenie. Ponadto, usługi serwisowe i inżynieryjne, będące w stanie pomóc w zoptymalizowaniu konserwacji, pozwalają zapewnić ciągłość produkcji.

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Rozwiązanie

Dostarczamy naszym klientom rozwiązania w całym okresie życia projektu - począwszy od fazy przygotowawczej, poprzez projekt, budowę i samą eksploatację, aż do likwidacji.

 • UZYSKANIE ZEZWOLEŃ
  Przeprowadzamy naszych klientów przez proces uzyskania zezwoleń niezbędnych do wdrożenia ich projektów – od ocen oddziaływania na środowisko po plany ograniczania ryzyka.
 • ANALIZA RYZYKA
  W ramach szczegółowej oceny ryzyka przeprowadzamy analizę dyspersji gazu.
 • OCENA PROJEKTÓW
  Przeprowadzamy przeglądy i dokonujemy certyfikacji sprzętu, oceniając przy tym, czy elementy takie jak urządzenia ciśnieniowe są zgodne z kodeksami budowlanymi. Przeprowadzamy ocenę ryzyka i proponujemy alternatywne rozwiązania, jeśli jest to konieczne.
 • QA/QC
  Opracowujemy plany kontroli oraz plany testowania komponentów w oparciu o dokumentację lub znajomość sprzętu. Jesteśmy partnerem w zakresie kontroli jakości dostaw, przeprowadzając równocześnie oceny ryzyka dotyczące dostawców. Zwracamy uwagę klientów na potencjalne zagrożenia i optymalizujemy plany inspekcji w oparciu o naszą wiedzę nt. możliwych ryzyk w przypadku komponentów lub dostawców.
 • DZIAŁANIA
  Codzienne usługi operacyjne Bureau Veritas obejmują także ścisłą współpracę z managerami odpowiedzialnymi za BHP. Koncentrujemy się na kluczowych obszarach, takich jak:
  • zgodność z przepisami
  • bezpieczeństwo i jakość systemów
  • ciągłe monitorowanie jakości produktu
  • pomoc w zwiększaniu wydajności zakładów produkcyjnych.

powiązane usługi