© Shutterstock
UKCA zastąpi CE - duże zmiany dla firm eksportujących do Wielkiej BrytanIi
Od 1 stycznia 2022 roku Wielka Brytania wprowadza konieczność oznakowania produktów symbolem UKCA, rezygnując z ogólnoeuropejskiego znaku bezpieczeństwa CE. Dla firm eksportujących towary na tamtejszy rynek oznacza to konieczność przeprowadzania procesu weryfikacji na zgodność z ustawodawstwem brytyjskim od nowa.
paź. 21 2021
Front page
 • © Shutterstock
  KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – DLACZEGO JEST TAK WAŻNA?
  Kultura bezpieczeństwa żywności ma ogromne znaczenie w zachowaniu jakości żywności. Każda organizacja zajmująca się jej wytwarzaniem powinna wdrożyć zarządzanie bezpieczeństwem żywności i stale doskonalić angażując w ten proces wszystkich swoich pracowników od kadry zarządzającej po pracowników niższego szczebla. O ile jeszcze wiele lat temu firmy poruszały się w tych kwestiach trochę po omacku, dziś mają do dyspozycji odpowiednie procedury, normy, certyfikaty, zewnętrznych audytorów, setki opracowań i manuali.
  Read more
  sty. 18 2022
 • CSR
  Co to jest zerowa emisja netto… I jak ją osiągnąć?
  Zmiany klimatu to najbardziej palący problem naszych czasów, a rządy, władze miast i firmy codziennie wyznaczają sobie cele związane z zerową emisją netto. Takie zobowiązanie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla to poświęcenie na rzecz przywództwa ekologicznego i odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. Niestety, łatwiej jest powiedzieć niż zrobić. Ze względu na zróżnicowanie terminologiczne łatwo również o błędną interpretację.
  Read more
  lut. 18 2021 - 3 min
 • Zarządzanie zasobami ISO 55001
  Dobre praktyki polskich firm w kontekście zmian klimatu
  Niedawno ukazał się 17 raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”. Raport jest podsumowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu w 2018 roku w Polsce oraz prezentacją 1549 zgłoszonych przez organizacje praktyk. Jest największą tego typu publikacją w Polsce, dlatego stanowi dobre źródło informacji czy firmy w swoich działaniach przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym zmniejszają swój negatywny wpływ na klimat, a może tworzą produkty lub usługi, które w tym pomagają ich klientom.
  Read more
  lut. 5 2020 -

  Michał Stalmach