Image
Zarządzanie zasobami ISO 55001

Certyfikacja i usługi audytowe

Image
kontakt Bureau Veritas
Image
kolej

CERTYFIKUJ WARTOŚĆ I PODNOŚ WYDAJNOŚĆ

Jako niezależna i akredytowana jednostka certyfikująca, Bureau Veritas Certification oferuje szeroki zakres usług certyfikacyjnych i audytowych. Naszym celem jest potwierdzenie zgodności z wymogami systemów i procesami zarządzania we wszelkich rodzajach organizacji. Uznanie Bureau Veritas stanowi o wyjątkowym atucie biznesowym i buduje rzeczywistą przewagę konkurencyjną.

Jako globalny lider oferujemy szeroki zakres usług certyfikacyjnych dostosowanych do różnych wymagań klienta w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej, a także na zgodność ze specyficznymi wymaganiami branżowymi. 

Oferujemy również możliwość certyfikacji łączonej, w największym zakresie powszechnie stosowanych norm.

JednostkA certyfikacyjnA - obszary działania

Dlaczego Bureau Veritas?

Bureau Veritas Certification to niezależna jednostka certyfikująca Grupy Bureau Veritas, która posiada uznanie ponad 50 krajowych i międzynarodowych organizacji akredytacyjnych w tym PCA, ANAB, ACCREDIA, UKAS, COFRAC. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy świadczą usługi audytorskie zarówno na terenie całej Polski, jak i na świecie.

12 000wydanych certyfikatów
163audytorów
9 770dni audytowych w 2018 roku

Od momentu rozpoczęcia działalności certyfikacyjnej w Polsce - 1993 r. – ściśle współpracujemy z firmami, aby zapewnić, że ich strategia zmierza do realizacji celów biznesowych w zgodzie z wymogami prawa, zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględnieniem norm i standardów uznawanych międzynarodowo i wymaganych specyficznie dla danej branży.

Zapytaj

o ofertę certyfikacji

dla Twojej firmy 

Zapytaj o szczegóły

ZNAK CERTYFIKACYJNY. Bureau Veritas Certification to znany na świecie symbol ciągłego rozwoju i dążenia do doskonałości.

ZARZĄDZANIE SKARGAMI. Integralną częścią polityki Bureau Veritas jest dbałość o wartości firmy, wśród których budowanie satysfakcjonującej więzi z Klientem odgrywa kluczową rolę.

PROCES CERTYFIKACYJNY. Bureau Veritas stworzyło globalny proces certyfikacji, który łączy w sobie międzynarodowe standardy z wymaganiami stawianymi przez poszczególne kraje. 

Certyfikacja i Wynikające z niej korzyści

Certyfikacja jest najbardziej wiarygodnym sposobem zapewnienia o odpowiednim standardzie wyrobów i usług. Rozwiązaniem zapewniającym ciągłe doskonalenie procedur i budowanie zaufanych relacji z partnerami biznesowymi i klientami.

Uzyskanie certyfikacji to:

  • dostęp do lokalnych i światowych rynków
  • przewaga konkurencyjna i poprawa wizerunku marki
  • poprawa wydajności organizacyjnej
  • większe zaangażowanie pracowników
  • ograniczanie ryzyka w zakresie jakości, bezpieczeństwa i środowiska

Mimo, iż nie wszystkie certyfikaty są obowiązkowe, posiadanie ich, to zapewnienie niezależnej „strony trzeciej” o odpowiednim standardzie systemów, wyrobów i usług.