środowisko

Ochrona środowiska

POTWIERDZENIE ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA WPŁYWEM NA ŚRODOWISKO

Nowe regulacje prawne oraz oczekiwania społeczne zmieniają sposób w jaki firmy zarządzają swoim wpływem na środowisko. Organizacje rewidują swoje modele biznesowe, począwszy od zarządzania zasobami po praktyki dotyczące kwestii pracowniczych i wyboru dostawców, starając się o większą odpowiedzialność środowiskową. Kluczowe priorytety to zmniejszenie ilości odpadów, etyczne pozyskiwanie materiałów oraz zarządzanie energią.

Odpowiedzialne zarządzanie wpływem na środowisko przynosi firmom dalekosiężne korzyści zarówno pod względem reputacji, jak i finansów. Bureau Veritas może poprowadzić Państwa firmę do uzyskania certyfikacji, będącej dowodem przestrzegania właściwych regulacji prawnych i odpowiedzialnego zarządzania wpływem na klimat - co pomoże zwiększyć efektywność środowiskową oraz zredukować koszty.

Oferta Bureau Veritas

Poznaj nasze rozwiązania, które pomogą zwiększyć konkurencyjność i transparentność Twojej firmy w opinii klientów, akcjonariuszy oraz instytucji nadzorujących.

Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy:

+48 22 549 04 00, certyfikacja@pl.bureauveritas.com