Image
eco

Carbon offset - jak redukować ślad węglowy?

sty. 21 2020 - Michal Stalmach | Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju

Zmiany klimatu i wynikające z nich zmieniające się trendy rynkowe oraz konsumenckie, coraz silniej oddziałują na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jak przewidują eksperci, procesy te staną się jednym z najważniejszych wyzwań do podjęcia w najbliższych latach. Wpływ działalności człowieka na globalne ocieplenie  jest nie tylko odczuwalny, ale także został potwierdzony naukowo. 

Podczas konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu 2015 r. 195 krajów przyjęło pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące, światowe porozumienie w dziedzinie klimatu, którego głównym celem jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Na ocieplającej się planecie coraz więcej firm stara się wykorzystać pojawiającą się szansę biznesową  i budować przewagę konkurencyjną wykazując swoje zaangażowanie w dbałość o środowisko.

W tym celu firmy muszą spełnić kilka kryteriów:

 1. Obliczyć wielkość śladu węglowego, czyli wielkość emisji gazów cieplarnianych związanych z ich działalnością.
 2. Na podstawie otrzymanych wyników ocenić ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatu (ryzyka regulacyjne, reputacyjne, fizyczny wpływ klimatu czy ryzyka w łańcuchu dostaw).
 3. Dostosować działalność do ryzyk i szans.
 4. Być lepszym od konkurencji, przez ograniczenie swojego śladu węglowego.

Jednym ze sposobów zmniejszenia ekspozycji na ryzyko związane ze zmianami klimatu jest redukcja wielkości śladu węglowego organizacji. Jednak zazwyczaj nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych powstałych w wyniku prowadzonej działalności. Takie emisje można zneutralizować (carbon offset) poprzez redukcję emisji GHG w innym miejscu na świecie. Działanie to jest jak najbardziej zasadne, ponieważ emisje GHG nie znają granic geograficznych.

W celu weryfikacji zmniejszenia emisji GHG (greenhouse gas – gaz cieplarniany) w wyniku realizowanych projektów powstały standardy regulujące te kwestie:

 • CDM (Clean Development Mechanism;
 • JI (Joint Implementation);
 • Gold Standard;
 • VCS (Verified Carbon Standard);
 • VER+ (TÜV SÜD standard);
 • CAR (The Climate Action Reserve);
 • CCBS (developed by the Climate, Community and Biodiversity Alliance, CCBA);
 • Plan Vivo.
CARBON CREDITS

CDM i JI są mechanizmami, które zostały zdefiniowane w Protokole z Kioto i są wykorzystywane w systemach handlu emisjami. Pozostałe standardy służą wytworzeniu carbon credits, czyli zbywalnych certyfikatów potwierdzających redukcję 1 tony CO2e (ekwiwalentu dwutlenku węgla) w projektach redukcyjnych, które dodatkowo  pozytywnie wpływają na społeczności lokalne, głównie w krajach południowych (dla przykładu wywiercenie studni głębinowej odciąża kobiety wędrujące codziennie po wodę dla całej rodziny). Projekty te często są związane z unowocześnieniem sposobu gotowania wody, czy jak wspomniano, dostarczania wody zdatnej do picia, bioróżnorodności czy zielonej energii.

Carbon credits  dostępne są w obrocie na rynku wolontariackim umożliwiając redukcję, bądź offset emisji GHG przez podmioty indywidualane czy organizacje. Coraz częściej przekazywać można określone kwoty pieniężne na neutralizację emisji GHG powstałych w związku z podróżą np. podczas zakupu biletu lotniczego.

ZEROEMISYJNOŚĆ - CARBON NEUTRAL

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa widzą potencjał w rozwijaniu usług i produktów zeroemisyjnych dla wymagających klientów. Ich zeroemisyjność jest realizowana m.in. poprzez carbon offsety. Przykładem może być  Carbon Neutral Fuelcard BP (https://www.bptargetneutral.com/uk/about-bp-target-neutral/case-studies/carbon-neutral-fuelcards/) – zeroemisyjna karta paliwowa. Płacąc taką kartą za paliwo, automatycznie finansowany jest projekt carbon offset w wysokości odpowiadającej emisjom związanym z użyciem tankowanego paliwa.


POTRZEBUJESZ PORADY CZY DODATKOWYCH INFORMACJI?
CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ KOSZTORYS?