Misja i wizja

Nasza misja i wartości: tworzenie świata opartego na zaufaniu

Jako przedsiębiorstwo Business to Business to Society jesteśmy zaangażowani w proces budowania zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami będącymi naszymi klientami, organami państwowymi oraz konsumentami.

Naszą misją jest zmniejszanie ryzyka naszych klientów, poprawa ich wydajności, a także pomoc we wdrażaniu innowacji, by mogli sprostać wyzwaniom w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej.

Nasza nazwa jest synonimem uczciwości już od chwili rozpoczęcia przez nas działalności w roku 1828. Ma to tym większe znaczenie, że funkcjonujemy w branży opartej na zaufaniu. Dziś nadal kładziemy duży nacisk na budowanie dużego zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami i konsumentami, a także władzami publicznymi.

Business to Business to Society – biznes dla biznesu i dla społeczeństwa

Obecnie wykorzystujemy posiadane przez nas bogate doświadczenie, aby lepiej wspomagać aspiracje naszego społeczeństwa.

Kierując się jego dobrem, podejmujemy wyzwania związane z rosnącą urbanizacją, w tym potrzebę tworzenia bezpieczniejszych oraz inteligentniejszych miast. Przewidujemy również oczekiwania, jakie będzie miała w przyszłości stale rosnąca populacja naszej planety, m.in. dotyczące bezpiecznej i niezawodnej produkcji rolnej. Rozumiemy wpływ zmian klimatu na nasze środowisko i staramy się zapewnić ludziom na całym świecie dostęp do czystszej energii, wspierając naszych klientów w konwersji istniejących środków jej produkcji lub w zarządzaniu nimi w efektywniejszy sposób. Promujemy rozwiązania cyfrowe, jednocześnie ograniczając ryzyko, jakie ze sobą niosą, a także wspomagamy rozwój rewolucyjnych materiałów i nowoczesnych technologii.

Bureau Veritas wkracza w nową fazę

Kierując się dobrem naszego społeczeństwa, coraz ściślej współpracujemy z naszymi klientami, podejmujemy kluczowe dziś wyzwania i aktywne reagujemy na rosnące aspiracje społeczne.

Didier Michaud-Daniel, dyrektor generalny

Didier
Michaud-Daniel,
dyrektor generalny

„Od samego początku swojego istnienia Bureau Veritas wspierało klientów w ograniczaniu ryzyka dzięki posiadanej wiedzy specjalistycznej w zakresie jakości, zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa, ochrony prywatności i postępu.

Proces ten rozpoczął się prawie 200 lat temu od ustanowienia zasad dla biznesu morskiego.

Jako podmiot niezależny, Grupa Bureau Veritas przyczynia się do budowania zaufania pomiędzy organami rządowymi, przedsiębiorstwami oraz obywatelami, czyli grupami, które stanowią fundament naszego społeczeństwa.

Gospodarki na całym świecie przechodzą transformację wywołaną przez złożone i wzajemnie powiązane siły, przekształcające całe gałęzie przemysłu, a także mające wpływ na kwestie o zasięgu globalnym: rosnącą urbanizację, ogromny wzrost demograficzny, zwrot w kierunku bardziej ekologicznej produkcji energii, cyfrową transformację dzięki sztucznej inteligencji, syntezę danych, uczenie maszynowe...

Jesteśmy świadomi, że powyższe zmiany w sektorze, w którym operujemy, w dużym stopniu wpłyną na oblicze Bureau Veritas i przekształcą sposób, w jaki wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych klientów oraz wyzwaniom, jakie przed nimi stoją. Bureau Veritas wkracza w nową fazę rozwoju, której ostatecznym celem jest zaspokojenie głębokich aspiracji naszego społeczeństwa, a przy tym sprostanie zarówno obecnym, jak i przyszłym wyzwaniom, jakie czekają naszych klientów. Dzięki bogatej wiedzy specjalistycznej i doświadczeniu zawodowemu, pracownicy Bureau Veritas na całym świecie stanowią nasz najważniejszy atut w zapewnianiu korzyści naszym klientom.

Nasi pracownicy są niezwykle dumni z faktu, że ich codzienna praca ma tak pozytywny wpływ na życie milionów ludzi na całym świecie. Sukcesy Bureau Veritas to także ich sukcesy”.