Usługi dla branży morskiej

Usługi dla branży morskiej

Skuteczny transport morski na świecie zależy w dużej mierze od swobodnego przepływu statków i kapitału w oparciu o przyjęte i powszechnie uznane międzynarodowe przepisy.

Działalność Bureau Veritas w branży morskiej jest potwierdzona i gwarantowana certyfikatem IACS (ang. International Association of Classification Societies) oraz akredytacją narodowych władz morskich 160 krajów, uprawniającą do wykonywania usług na ich terytorium w oparciu m.in. o założenia konwencji narodowych.

Oferta Bureau Veritas

Pomagamy firmom w rozwoju, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Nasze usługi obejmują cały cykl konstrukcji i funkcjonowania statków, od projektu po inspekcje w trakcie i po eksploatacji.

NADZÓR NAD STATKAMI W EKSPLOATACJI

  • okresowe przeglądy klasyfikacyjne i konwencyjne (SOLAS, MARPOL, LOAD LINE)
  • certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem na statkach i w kompaniach żeglugowych (ISM Code, ISPS Code)
  • pozaklasyfikacyjne inspekcje jednostek pływających na podstawie wewnętrznych procedur działu morskiego

NADZÓR NAD STATKAMI W BUDOWIE

  • klasyfikacja statków (statki pełnomorskie, statki żeglugi śródlądowej, jednostki rekreacyjne itp.)
  • nadzór nad budową jednostek pływających

Zapytaj o usługi dla Twojej firmy:

+48 22 549 04 00, biuro@pl.bureauveritas.com

Dlaczego Bureau Veritas?

Bureau Veritas jest prekursorem standaryzacji przepisów w tej branży. Nasi eksperci posiadają międzynarodową wiedzę na temat klasyfikacji statków oraz innych powiązanych usług takich jak certyfikacja, szkolenia i doradztwo techniczne. Z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników od lat korzystają wszyscy uczestnicy sektora morskiego: właściciele statków, konstruktorzy, pracownicy stoczni, właściciele floty handlowej, producenci wyposażenia, ubezpieczyciele oraz urzędnicy bankowi.