HSR

Bhp i zarządzanie ryzykiem

OGRANICZANIE RYZYKA PRZEMYSŁOWEGO I KONTROLA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

Podstawowym i głównym wymogiem stawianym przedsiębiorstwom są kwestie przestrzegania przepisów związanych z ochroną zdrowia, BHP i ochroną środowiska. Coraz częściej firmy szukają zintegrowanego podejścia do tych zagadnień, aby utrzymać niskie koszty prowadzenia działalności, uniknąć potencjalnych sporów i chronić wizerunek firmy.

Połączenie BHP z dbałością o środowisko daje HSE – (ang. Health, Satefy, Environment). Jest to system, który powinien stanowić integralną część filozofii zarządzania każdej firmy. Chcąc zapewnić efektywność funkcjonowania organizacji w zakresie bezpieczeństwa i środowiska, system ten powinien być ciągle doskonalony i aktualizowany.

ROLA HSE W PRZEMYŚLE

 • redukcja ryzyka operacyjnego i negatywnego wpływu na środowisko
 • ograniczenie ryzyka wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • ograniczenie odpowiedzialności cywilnej i karnej
 • uzyskanie badań środowiskowych niezbędnych do prowadzenia działalności
 • znajomość obowiązujących przepisów i umiejętność oceny poziomu zgodności z odpowiednimi zaleceniami

Oferta bureau veritas

Kompleksowe usługi poprawiające bezpieczeństwo i redukujące ryzyko:

 • audyty behawioralne dotyczące kultury bezpieczeństwa w przemyśle
 • koordynacja i nadzór HSE na budowach w Polsce i za granicą
 • ocena bezpieczeństwa maszyn oraz instalacji przemysłowych
 • bezpieczeństwo procesowe (SEVESO III)
 • bezpieczeństwo wybuchowe — tworzenie i weryfikacja dokumentacji ATEX
 • bezpieczeństwo pożarowe
 • kontrola emisji niezorganizowanej (VOC)
 • szkolenia tematyczne

ZAPYTAJ O

USŁUGI HSE

DLA TWOJEJ FIRMY

Wyślij zapytanie

DLACZEGO BUREAU VERITAS?

 1. Bureau Veritas jest międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości usług HSE.
 2. Oferujemy usługi w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska podczas całego cyklu życia obiektów przemysłowych, biurowych i handlowych.
 3. Realizując nasze usługi koncentrujemy się na ocenie, weryfikacji, kontroli oraz zmniejszeniu ryzyka w zakresie HSE.
 4. Celem usług HSE jest zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi poszczególnych krajów.