Asset Integrity Management

Asset Integrity Management

ZARZĄDZANIE INTEGRALNOŚCIĄ ZASOBÓW AIM

Celem Bureau Veritas jest utrzymanie niezawodności, technicznej integralności i operatywności Państwa zasobów, tak aby zwiększyć ich dostępność i wydajność, zapewnić zgodność z określonymi przepisami oraz chronić środowisko, personel i społeczności.

W Bureau Veritas opracowano szeroki zakres usług dot. Zarządzanie integralnością zasobów (AIM), które pomogą w zarządzaniu ryzykiem związanym z Państwa zakładami, urządzeniami oraz infrastrukturami.

Asset integrity management – usługi Bureau Veritas

Bureau Veritas oferuje rozbudowany zakres technicznych usług AIM dostosowany do potrzeb:

  • zarządzanie integralnością strukturalną (SIM)
  • analiza ryzyka i bezpieczeństwa (RAM, Hazid, badanie Hazop, itp.)
  • współczesne metody planowania inspekcji i badań profilaktycznych obiektów/instalacji wykorzystujące zasady oceny ryzyka (RBI)
  • ocena technicznej wykonywalności projektu
  • monitoring emisji lotnych związków organicznych (VOC)

Szacowanie ryzyka z pomocą Bureau Veritas

Współpracujemy z Państwem w celu zdefiniowania polityki korporacyjnej w oparciu o przejrzystą metodologię, która służy ocenie poziomów zagrożenia oraz ustaleniu hierarchii inspekcji, jak i działań korygujących.

Zapytaj o Asset Integrity Management dla Twojej firmy:

Dział Przemysłowy

+48 22 549 04 00, biuro@pl.bureauveritas.com