Rafinacja i przetwarzanie

Rafinacja i przetwarzanie

Bureau Veritas wspiera rafinerie podczas całego cyklu eksploatacji ich aktywów poprzez minimalizowanie kosztów, optymalizowanie konserwacji oraz poprawę wydajności. 

Wyzwanie

Zakłady rafineryjne potrzebują różnorodnych technik, by móc odpowiednio przetwarzać ropę naftową oraz przetwarzać i oczyszczać surowy gaz ziemny. Przedsiębiorstwa przemysłu rafineryjnego potrzebują kompletnego zestawu usług inspekcyjnych i pomiarowych, by móc utrzymać swoje aktywa w dobrym stanie przez cały cykl ich życia. Jednocześnie, minimalizacja ogólnych kosztów konserwacji oraz poprawianie wydajności również są nieodzowne. Ponadto, zapewnienie bezpieczeństwa podwykonawcom i personelowi zakładu jest zawsze najwyższym priorytetem, tym bardziej że w rafineriach ryzyko wystąpienia eksplozji nadal pozostaje poważnym zagrożeniem.

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Rozwiązanie

Współpracujemy z największymi rafineriami, zapewniając im wsparcie w całym cyklu eksploatacji ich zasobów.

  • ANALIZA RYZYKA

W ramach przeprowadzanej przez nas szczegółowej oceny ryzyka dostarczamy klientom wyniki analizy ryzyka korozji oraz ryzyka eksplozji.

  • OPEX

Stosujemy podejście oparte na ryzyku oraz konkretnych danych, uzyskanych w drodze gromadzenia, sprawdzania poprawności, analizowania i aktualizowania na bieżąco informacji dotyczących aktywów klienta. Naszym celem jest maksymalizacja możliwości produkcyjnych poprzez identyfikację zagrożeń i ocenę ich potencjalnego wpływu. Klient jest w stanie uniknąć dokonywania zapobiegawczej lub wręcz niepotrzebnej konserwacji.

powiązane usługi