Inspekcje w handlu międzynarodowym

Przemysł morski

W żegludze bezpieczeństwo statku, załogi i środowiska ma kluczowe znaczenie. Właściciel statku i / lub operator, musi zapewnić bezpieczeństwo i wymogi zgodności z normami oraz przepisami prawnymi. Do wyzwań należy także optymalizacja efektywności środowiskowej w celu spełnienia przepisów środowiskowych, optymalizacja integralność zasobów, zarządzanie ochroną danych oraz digitalizacja systemu w celu poprawy wydajności.

ROZWIĄZANIE

Nasze usługi klasyfikacyjne wspierają bezpieczną budowę i eksploatację statków, a także zapewniają, że producenci i operatorzy spełniają wymogi prawne i środowiskowe. Oceniamy wszystkie typy statków: handlowe, pasażerskie i wojskowe.

Nasze zaawansowane narzędzia cyfrowe rozwiązują złożone problemy techniczne, optymalizują konserwację i poprawiają integralność zasobów.

Nasze usługi komplementarne pomagają sprostać różnym wyzwaniom związanym z wysyłką, takim jak optymalizacja zarządzania ryzykiem, poprawa efektywności energetycznej, wspieranie dochodzeń w sprawie wypadków oraz pomoc ubezpieczycielom w zarządzaniu roszczeniami.