energetyka

ENERGETYKA ODNAWIALNA

Kompleksowe wsparcie dla sektora wytwarzania energii

Zapewniamy wsparcie dla wszystkich rodzajów działalności związanej z wytwarzaniem energii: odnawialnej (słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej itp.), kopalnej
i jądrowej.

Redukcja ryzyka w projektach niskoemisyjnych

W przypadku projektów niskoemisyjnych wspieramy Państwa na wszystkich etapach projektu (wykonalność, projekt, zamówienia, budowa i eksploatacja), aby zmniejszyć ryzyko, nadać priorytet HSSE i uzyskać dostęp do globalnego, ale niezawodnego łańcucha dostaw. Nasze usługi obejmują ocenę oddziaływania na środowisko, przegląd projektu, kontrolę jakości, inspekcję na miejscu, kwalifikacje personelu, zarządzanie integralnością aktywów i wiele innych.

Bezpieczne i niezawodne aktywa

W przypadku istniejących aktywów zapewniamy wsparcie operacyjne, takie jak obowiązkowe przeglądy i konserwację, wsparcie w przypadku przestojów i badań nieniszczących, aby poprawić zarządzanie kosztami, wydajność i niezawodność. Zapewniamy również wsparcie w zakresie zarządzania aktywami – takie jak monitorowanie stanu, ocena ryzyka i optymalizacja wydajności – w celu przedłużenia okresu eksploatacji zakładu.

Rozwiązania dla większego bezpieczeństwa i jakości w przemyśle energii wiatrowej

Od 2000 r. branża wiatrowa przeżywa na całym świecie silny wzrost. Planuje się coraz więcej morskich oraz lądowych farm wiatrowych, a nowe trendy rynkowe wymagają wielu warunków technicznych i regulacyjnych. Instalacje są złożone, a każdy obiekt posiada specyficzne cechy. Ponadto w czasochłonne procedury zatwierdzania muszą być zazwyczaj zaangażowane różne grupy interesów.

Bureau Veritas pomaga producentom, inwestorom, operatorom farm wiatrowych i twórcom projektów w zabezpieczeniu ich inwestycji poprzez indywidualne rozwiązania, uwzględniające wszystkie aspekty branży energetyki wiatrowej.

Jako międzynarodowy ekspert w dziedzinie QHSE, Bureau Veritas pomaga zoptymalizować procesy operacyjne zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami. Portfolio usług obejmuje na przykład dostosowane do potrzeb klienta usługi na lądzie i na morzu dla każdej fazy cyklu życia produktu, jak również usługi dostosowane do potrzeb klienta w całym cyklu życia jego produktów i instalacji.

ODKRYJ NASZE USŁUGI W DZIEDZINIE ENERGII WIATROWEJ: