Image
Inspekcja higieny, certyfikacja HACCP

SAFEOPS - gwarancja bezpiecznej działalności dla sieci detalicznych oraz restauracyjnych

SAFEOPS to nowa cyfrowa usługa na urządzenia mobilne pozwalająca optymalizować koszty i bezpieczeństwo żywności. Dotychczas znajduje zastosowanie zarówno w sieciach restauracyjnych jak i branży detalicznej ale jej funkcjonalności będzie można rozszerzać na inne branże.

Narzędzie SAFEOPS umożliwia sprzedawcom detalicznym i sieciom restauracyjnym przeprowadzanie codziennych kontroli niezbędnych do zapewnienia klientom jakościowych i bezpiecznych produktów. Aplikacja z przeznaczeniem na urządzenia mobilne jest stworzona z myślą o optymalizacji raportowania dostaw i produkcji żywności. Poprzez synchronizację w czasie rzeczywistym z platformą internetową, narzędzie pozwala na identyfikację niezgodności bądź zagrożeń, na szybką reakcję w celu rozwiązania zaistniałych problemów, a w dalszej perspektywie – usprawnienie codziennych procedur. Warto wspomnieć, że powstało ono w zgodzie ze standardem BRC, traktującym m.in. o systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności. 

Witold
Dżugan

Dyrektor Pionu Certyfikacji

Bureau Veritas

Jedną z ważniejszych zalet SAFEOPS jest generowanie dla podmiotów korzystających z tego systemu wymiernych korzyści, zarówno kosztowych, jaki czasowych. Co więcej, dzięki zaawansowanym i innowacyjnym rozwiązaniom IT, ale bardzo łatwej w obsłudze, wręcz intuicyjnej aplikacji na urządzenia mobilne SAFEOPS pozwala łatwo i szybko monitorować wszystkie razem lub osobno jednostki w ramach danej grupy. Tym samym precyzyjnie można wskazać wadliwie bądź nieefektywnie działające czy to restauracje, kawiarnie, sklepy czy punkty sprzedaży, i móc szybko zareagować, wdrażając odpowiednie plany naprawcze. Równie istotną wartością tego systemu jest fakt, że korzystający z niego pracownicy, zarówno managerowie, jak i pracownicy niższych szczebli bardzo sobie chwalą to narzędzie, wskazując na łatwość jego obsługi, poprawę warunków i wygody własnej pracy, oszczędność czasu.

 

Restauracje, kawiarnie i sieci detaliczne zbierają i przetwarzają tysiące informacji tygodniowo. Dane te dotyczą głównie kwestii jakości i bezpieczeństwa żywności, takich jak rejestry temperatur, sprzątania, uwzględniają także zagadnienia dotyczące wizerunku i postrzegania marki, jak choćby standardów gościnności, które decydują o zadowoleniu klienta. Wiele firm nadal gromadzi te informacje w tradycyjny sposób, nie dysponując skutecznym sposobem weryfikacji i rejestrowania danych. SAFEOPS umożliwia zbieranie wszystkich informacji z tabletów czy smartfonów w czasie rzeczywistym i transparentny, w konkretny sposób analizowanie i przetwarzanie danych. Dzięki temu szybko, wygodnie i przede wszystkim precyzyjnie można identyfikować błędy istniejące w poszczególnych punktach gastronomicznych czy uchybienia względem przyjętych norm i standardów, a tym samym sprawnie i dokładnie przeprowadzać audyty oraz wszelkie usprawnienia.

Dzięki SAFEOPS podmioty, które spełniają wymogi jakości oraz bezpieczeństwa, będą mogły ograniczyć częstotliwość audytów wewnętrznych bądź zewnętrznych.

Dane gromadzone w SAFEOPS mogą zostać udostępnione wszystkim zainteresowanym stronom w dowolnej chwili. Otrzymują je kierownicy placówek, kierownicy ds. jakości i operacji w centrali, właściciele oraz Bureau Veritas jako niezależna strona trzecia i audytor. Usługa SAFEOPS ma zastosowanie zarówno dla małych, jak i dużych podmiotów działających na rynku. Jednak w szczególności w przypadku dużych firm, korporacji, które zarządzają znaczną liczbą podmiotów i marek, ze względu na skalę działalności jej funkcjonalność jest najbardziej widoczna i przekładalna na oszczędności kosztów i czasu.


POTRZEBUJESZ PORADY CZY DODATKOWYCH INFORMACJI?
CHCIAŁBYŚ OTRZYMAĆ KOSZTORYS?