leave your mark

Leave your mark

 

 

Image
Marta Jurewicz
Marta
Jurewicz-Majszczyk

HR Manager for PBU District/Talent Development Manager SEE Region

Bureau Veritas Polska

Misją Bureau Veritas jest budowanie świata opartego na zaufaniu.
Podążając za misją, mamy ambicję, aby Bureau Veritas było środowiskiem pracy opartym na zaufaniu. Dokładamy starań, żeby nasi pracownicy szanowali wzajemnie swoją odmienność, bezwzględnie przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przyczyniamy się do ochrony środowiska i odpowiedzialnie prowadzimy nasz biznes. Oceniamy i ograniczamy ryzyko, a także dążymy do stałej poprawy wydajności naszych procesów.

Aby nasi pracownicy mogli pozostawić swój trwały ślad, a jednocześnie sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającego się otoczenia, Bureau Veritas dąży do rozwoju ich talentów. Umożliwiamy pracownikom realizację ich pomysłów, wspieramy tworzenie sprawnych, odpowiedzialnych i wydajnych zespołów dających naszym klientom gwarancje jakości i profesjonalizmu.

Każdy z nas ma wpływ – każdy decyduje jaki ślad pozostawi…

Wartości cenione przez BV

Stoimy na straży uczciwości i odpowiedzialnie przestrzegamy nawet najbardziej rygorystycznych standardów. Budujemy zaufanie pomiędzy firmami i ich klientami. Wszędzie tam, gdzie działamy, dbamy o tworzenie otwartego i nastawionego na integrację środowiska, w którym każdy czuje się komfortowo. Etyka, bezpieczeństwo i kontrola finansowa stanowią nienaruszalne fundamenty naszej kultury.

Image
grafika - our values

TRUSTED - ZAUFANI

Zdolność do tworzenia – Potrafimy budować zaufanie
Zawsze na straży etyki – Swoje decyzje podejmujemy z zachowaniem zasad uczciwości i etyki.

RESPONSIBLE - ODPOWIEDZIALNI

Odpowiedzialność – W pełni odpowiadamy za naszą pracę oraz wszystko to, co dostarczamy naszym klientom.
Zrównoważony rozwój – Napędzamy postęp, przewidując przyszłe zmiany.

AMBITIOUS & HUMBLE - AMBITNI, A ZARAZEM SKROMNI

Wydajność – Budujemy silne zespoły, które współpracują ze sobą, by zapewnić naszym klientom najwyższą wydajność.
Stałe pogłębianie wiedzy – Ciągle się rozwijamy, dzięki czemu możemy sprostać wyzwaniom, którym przyjdzie nam stawić czoła zarówno dziś, jak i jutro.

OPEN & INCLUSIVE - OTWARTE I NASTAWIONE NA INTEGRACJĘ MIEJSCE PRACY

Innowacyjność – Jesteśmy przekonani, że nowoczesna technologia i świeże sposoby myślenia są kluczem do sprostania wyzwaniom, jakie przynoszą ze sobą wszelkie nowe trendy.
Szacunek – Szanujemy i cenimy różnice pomiędzy ludźmi oraz uznajemy osiągnięcia zarówno indywidualne, jak i grupowe.