Inspekcje przemysłowe

Inspekcje przemysłowe w cyklu życia projektu

Bureau Veritas wspiera przemysł poprzez ocenę projektów, urządzeń i systemów pod względem niezawodności, rzetelności oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami we wszystkich fazach ich działania: od projektu, po jego wdrożenie i eksploatację oraz rozbiórkę.

Do szerokiego zakresu usług przemysłowych wchodzą między innymi:

  • ocena zgodności

  • nadzór nad wytwarzaniem
  • inspekcje techniczne.

Usługi przemysłowe

Pracodawcy, właściciele i przedsiębiorcy ponoszą odpowiedzialność za odpowiedni stan i prawidłowe działanie instalacji i wyposażenia oddanych do dyspozycji pracowników, osób wynajmujących czy ogółu społeczeństwa.

Aby wesprzeć ich w ciążącej na nich odpowiedzialności (cywilnej i karnej) oraz zapewnić bezpieczeństwo pracowników, integralność procesów i nienaruszalność dóbr, a także chronić ich majątek i środowisko naturalne, jednostka notyfikowana Bureau Veritas oferuje swoje usługi w zakresie:

  • przeprowadzania kontroli obowiązkowych lub dobrowolnych, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz wymaganiami norm
  • udzielania wsparcia w działaniach zmierzających do przywrócenia zgodności
  • potwierdzania prawidłowego przywrócenia zgodności.

Dział Przemysłowy w Polsce świadczy usługi oceny zgodności w zakresie dyrektywy ciśnieniowej (PED), transportowej dyrektywy ciśnieniowej (TPED), oraz jakości w spawalnictwie (EN 3834). Ponadto, zajmuje się oceną zgodności m.in. w zakresie dyrektywy maszynowej oraz środowisk pracy zagrożonych wybuchem (ATEX).

ZAPYTAJ O

USŁUGI

DLA TWOJEJ FIRMY

Wyślij zapytanie

Dlaczego Bureau Veritas?

Bureau Veritas posiada odpowiednie doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli obiektów i ich wyposażenia, a także do sprawdzania zgodności systemów i procesów z normami referencyjnymi.

Dział przemysłowy w Polsce jest jednostką notyfikowaną m.in. w zakesie CE, dyrektywy maszynowej PED, transportowej dyrektywy ciśnieniowej (TPED) oraz jakości w spawalnictwie (EN3834). Należymy do międzynarodowej sieci Centrów Technicznych, które zapewniają ekspertyzy inżynierskie dla całej grupy Bureau Veritas

Bureau Veritas przeprowadza rocznie ponad 80 000różnego rodzaju kontroli użytkowanych instalacji lub wyposażenia.
Każdego roku opracowujemy ponad 1,2 mlnraportów.