eco

BV GREEN LINE: USŁUGI I ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Bureau Veritas jest firmą usługową kierującą się dobrem społeczeństwa. Naszą misją jako przedsiębiorstwa „Business to Business to Society” jest zaangażowanie w proces budowania zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami będącymi naszymi klientami, organami państwowymi oraz konsumentami.


Zaufało nam już 400 000 klientów na całym świecie. Dzięki naszej wieloproduktowej ofercie i obecności we wszystkich sektorach działalności, pomagamy im być bardziej efektywnymi, metodycznymi i wiarygodnymi, aby przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonego świata.

Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem naszej strategii, organizacji i wszystkich naszych działań. Nasze doświadczenie w kwestii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) przyczynia się do postępu państw, firm oraz osób tam mieszkających i pracujących. Dzięki temu wspieramy naszych klientów w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem, ochroną środowiska, energią, odpowiedzialnością społeczną oraz jakością produktów i usług.

Świadomi ekologicznych, energetycznych i technologicznych przemian, których doświadczamy, oferujemy naszym klientom linię usług i rozwiązań poświęconych kwestii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Linia, nazwana BV Green Line, ma na celu pomóc naszym klientom zwiększyć ich pozytywny wpływ na społeczeństwo i na klimat.

WSPARCIE W REALIZACJI STRATEGII CSR

Dokonujemy oceny dostawców. Sprawdzamy jakość i identyfikowalność nowych źródeł energii, planów redukcji energii oraz ochrony środowiska.

Przyczyniamy się do zapewnienia gwarancji konsumentom poprzez potwierdzenie pochodzenia, identyfikowalności i jakości produktów lub usług.

W dziedzinie Budownictwa i Infrastruktury, Bureau Veritas wspiera swoich klientów podczas etapów budowy i renowacji: zero waste, ponowne wykorzystanie surowców, ekologiczne podejście do budynków, programy redukcji zużycia energii.

Odgrywamy również istotną rolę w obszarze Nowych Form Mobilności. Bureau Veritas oferuje szereg usług w zakresie instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych, produkcji i magazynowania wodoru...

Wreszcie, wspieramy wszystkich naszych klientów w realizacji ich strategii zrównoważonego rozwoju i umożliwiamy im spełnienie społecznych i etycznych oczekiwań ich pracowników i interesariuszy.

Image
BV Green Line

Zaangażowanie niezależnej strony trzeciej, eksperta w kwestiach zrównoważonego rozwoju, posiadającego doświadczenie uznane na arenie międzynarodowej, zapewnia zaufanie wszystkich interesariuszy.

Dzięki BV Green Line umożliwiamy naszym klientom wzmocnienie wiarygodności i przejrzystości ich polityki CSR. 

NASZE USŁUGI DLA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU: