Inspekcje i usługi rządowe

Zamówienia i zakupy

Łańcuchy dostaw dla przemysłu są dziś niezwykle złożone i zglobalizowane. Jako zaufany i doświadczony partner w dziedzinie zamówień pomagamy naszym klientom usprawnić procesy kontroli jakości na całej długości łańcucha dostaw.

Wyzwanie

Optymalizacja kontroli jakości w całym łańcuchu dostaw

Dzisiejsze łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej zglobalizowane, co utrudnia skuteczną kontrolę jakości oraz napędza dążenie do zwiększenia efektywności pod względem kosztów. Skutkuje to zwiększeniem odległości pomiędzy dostawcami, częstszym oddelegowywaniem poddostawców/podwykonawców do wykonywania usług specjalistycznych oraz zwiększeniem stopnia wiedzy specjalistycznej pozyskiwanej w ramach umów w porównaniu z zasobami w tym zakresie posiadanymi przez samych dostawców.

W przypadku przemysłu to wyzwanie niejednokrotnie staje się jeszcze bardziej skomplikowane, zwłaszcza gdy w chwili odbioru zakupionego sprzętu na miejscu okazuje się, że nie spełnia on oczekiwanych i określonych w zamówieniach i kontraktach norm jakości. Ponadto, w wielu przypadkach po dokładnym sprawdzeniu takiego sprzętu czy materiałów okazuje się, że nie spełniają one międzynarodowych, krajowych czy też branżowych norm jakości. Takie „niedociągnięcia” pod względem jakości często zagrażają bezpieczeństwu pracowników i ciągłości procesu, a także negatywnie wpływają na żywotność aktywów i urządzeń. Pomimo faktu, że tego rodzaju błędy mogą z reguły zostać dość szybko rozwiązane w fazie produkcyjnej, trudno oszacować jak bardzo kosztowne mogą się ostatecznie okazać na skutek opóźnień w budowie, oddaniu do użytku oraz uruchomieniu całego projektu na miejscu.

Dla właścicieli, operatorów lub nabywców aktywów przemysłowych i wyposażenia do nich posiadanie pewności, że jakość produktów, aktywów, dostawców i systemów w całym łańcuchu dostaw jest w pełni zgodna ze specyfikacjami i oczekiwaniami, jest czymś absolutnie niezbędnym.

Zapytaj o

usługi

dla Twojej firmy

Wyślij zapytanie

Rozwiązanie

Oferujemy pełen zakres specjalistycznych usług optymalizacji zamówień w całym łańcuchu dostaw

  • USŁUGI DRUGIEJ I TRZECIEJ STRONY

Nasze usługi, takie jak ocena techniczna, kontrola dostawców, inspekcje w miejscu wytwarzania, służą zapewnieniu naszych klientów, że zakupiony przez nich towar spełnia wszelkie normy międzynarodowe i krajowe i/lub normy i specyfikacje określone w zamówieniu/umowie zakupu.

  • PRZYSPIESZENIE PROCESÓW

Nasze usługi opierają się na weryfikacji i ocenie technicznej na wybranych etapach produkcji. Ma to na celu zapewnienie, że zakup materiałów, postęp w produkcji, testowanie, zatwierdzanie dokumentacji oraz proces przygotowania do wysyłki odbywają się zgodnie z harmonogramem oraz zgodnie z wymaganiami nabywcy.

  • OCENA DOSTAWCÓW

Bureau Veritas współpracuje z klientami w celu zidentyfikowania krytycznych obszarów/działań ich dostawców. Dzięki temu można ocenić zdolności i moce produkcyjne, a także możliwości techniczne oraz przeprowadzić analizę efektywności systemu zarządzania, by upewnić się, że dostawcy naszych klientów działają zgodnie z harmonogramem i budżetem, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu jakości.

Zarządzanie jakością dostawców online

Zyskaj zdolność monitorowania zgodności dostawców i systemów dzięki OneSource, naszej kompleksowej platformie internetowej do zarządzania jakością łańcucha dostaw.

Dowiedz się więcej

Powiązane usługi