budynki, światłowód,

#RESTART YOUR BUSINESS WITH BV

Dla wszystkich firm priorytetem jest jak najszybszy powrót do pełnej zdolności operacyjnej - przy zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarnych dla pracowników, klientów oraz gości. Największy zakres odpowiedzialności zarządów dotyczy konieczności zapewnienia odpowiednich warunków BHP, niezależnie czy dotyczą one budowy, fabryki, restauracji, hotelu czy biura. Przedsiębiorstwa, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, są zobowiązane udowodnić, że stosują się do niezbędnych wymagań względem ochrony zdrowia.

WYZWANIA

Powrót do działalności zapewniający bezpieczeństwo w nowej sytuacji

Zachowanie należytej staranności i utrzymanie ciągłości działania

Zapewnienie skutecznego wdrożenia przyjętych procedur postępowania

Stworzenie atmosfery zaufania wśród pracowników, klientów i gości

ROZWIĄZANIE BUREAU VERITAS

Niezależna, kompleksowa ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i wytycznymi władz sanitarnych:
  1. Przegląd i adaptacja listy wymagań, wytycznych i dobrych praktyk sporządzonej przez Bureau Veritas;
  2. Przegląd i ocena przyjętych procedur postępowania oraz poziomu ich wdrożenia;
  3. Potwierdzenie niezależnym audytem (ocena zdalna, ocena w terenie, również w formie niezapowiedzianych inspekcji) prowadzonym przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów Bureau Veritas;
  4. Dedykowany, unikalny znak / etykieta zgodności -

    #restart

    czytelna i możliwa do zweryfikowania informacja dla wszystkich zainteresowanych.

 

DLA KOGO?

Wszystkie obszary aktywności gospodarczej, szczególnie te, w których naturę wpisane jest kontaktowanie się dużych grup osób - HoReCA, sprzedaż detaliczna, usługi publiczne – lub wymaga tego utrzymanie ciągłości działania  - budownictwo, produkcja przemysłowa

restart

Certyfikacja bezpieczeństwa…

Dowiedz się więcej