Certyfikat FSC

Przemysł drzewny i papiernictwo

Lasy mają kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi środowiskowej naszej planety. Ochrona lasów jest koniecznością środowiskową: drzewa absorbują CO2, ograniczają powodzie, minimalizują erozję gleby i zapewniają różnorodne biologicznie siedliska dla niezliczonych gatunków. Zapobieganie wylesianiu poprzez przyjęcie odpowiedzialnych praktyk pozyskiwania drewna jest kluczem do zachowania zasobów dzikiej przyrody i naturalnego obiegu wody.

Certyfikując i kontrolując łańcuch dostaw oraz procesy produkcyjne, przedsiębiorstwo wysyła silny komunikat o swoim zaangażowaniu w zrównoważone pozyskiwanie produktów leśnych. Tym samym buduje zaufanie w globalnym łańcuchu dostaw.

BUREAU VERITAS ZApewnia:

 • niezależną certyfikację wg standardów dotyczących lasów i produktów z drewna. Proces pomaga osiągnąć zgodność z prawem, zmniejszyć ryzyko i przyczynia się do globalnych wysiłków na rzecz ochrony lasów.
 • przeprowadzanie niezapowiedzianych kontroli w licencjonowanych zakładach produkcyjnych EPAL. Stowarzyszenie European Pallet Association e.V. (EPAL) z siedzibą w Dusseldorfie już od wielu lat nastawia się na zrównoważony rozwój. Od 2013 roku – na zlecenie EPAL - Bureau Veritas kontroluje jakość nośników ładunków EPAL/EUR na całym świecie, co przekłada się na bezpieczeństwo dostaw do większości sektorów gospodarczych.
 • przedwysyłkową kontrolę opakowań z drewna używanych w handlu międzynarodowym zgodnie ze standardem fitosanitarnym dotyczącym opakowań drewnianych - Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych numer 15 - ISPM 15

KLUCZOWE KORZYŚCI

 • ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI PRAWNYMI

  dla zrównoważonego pozyskiwania drewna oraz produktów z drewna

 • IDENTYFIKOWALNOŚĆ

  drewna i produktów z drewna

 • REDUKCJA RYZYKA W ŁAŃCUCHU DOSTAW

  z uznanym na całym świecie certyfikatem

 • KOMUNIKACJA ZAANGAŻOWANIA

  w zrównoważone praktyki biznesowe (wobec wszystkich interesariuszy)

 • WALKA Z GLOBALNĄ DEFORESTACJĄ

  poprzez wsparcie dla zachowania różnorodności biologiczną i stałą ochronę środowiska

ZAPYTAJ O USŁUGI DLA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

WYŚLIJ ZAPYTANIE