eco

SHAPING A BETTER WORLD: Nasza polityka CSR

W Bureau Veritas pomagamy firmom, rządom i instytucjom publicznym zmniejszyć ich ryzyko w zakresie zdrowia, jakości, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.

Strategia odpowiedzialnego biznesu Bureau Veritas

Image
polityka CSR

Wyzwania te są kluczowe dla celów i aspiracji społecznych. Bycie spółką typu Business to Business to Society wiąże się z obowiązkiem: bycia wzorem w zakresie zrównoważonego rozwoju wewnątrz firmy oraz bycia wzorem do naśladowania dla innych w tym obszarze.

Naszym zobowiązaniem jest odpowiedzialne działanie w celu Kształtowania Lepszego Świata.

Oznacza to nasz wkład każdego dnia w kształtowanie lepszego miejsca pracy, lepszego środowiska i lepszych praktyk biznesowych.

Image
DMD
DIDIER
MICHAUD-DANIEL

CEO

Bureau Veritas

Jako spółka typu Business to Business to Society jesteśmy zaangażowani w rozwiązywanie najpilniejszych światowych problemów występujących we wszystkich sektorach gospodarki. W firmie działamy po to, aby być wzorem do naśladowania w zakresie pozytywnego wpływu na ludzi i naszą planetę.

Image
value chain (final)
NASZE USŁUGi ZWIĄZANe Z CELAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ:

ODKRYJ LINIĘ USŁUG
BV GREEN LINE
ROZWIĄZAŃ DEDYKOWANYCH DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Sprawdź