© Shutterstock
UKCA zastąpi CE - duże zmiany dla firm eksportujących do Wielkiej BrytanIi
Od 1 stycznia 2022 roku Wielka Brytania wprowadza konieczność oznakowania produktów symbolem UKCA, rezygnując z ogólnoeuropejskiego znaku bezpieczeństwa CE. Dla firm eksportujących towary na tamtejszy rynek oznacza to konieczność przeprowadzania procesu weryfikacji na zgodność z ustawodawstwem brytyjskim od nowa.
paź. 21 2021
Front page
 • szymon
  DZIEŃ Z ŻYCIA AUDYTORA BUREAU VERITAS
  Bureau Veritas jest światowym liderem w branży badań, inspekcji i certyfikacji (ang. Testing Inspection Certification). Nasi audytorzy to specjaliści od konkretnych zagadnień. Prowadzą ścisłą współpracę z firmami, które pragną wzmocnić zaufanie swoich interesariuszy. Warto tu zadać pytanie – czym właściwie zajmuje się audytor na co dzień? Wywiad z Szymonem Kołodziejczykiem - Audytorem Biopaliw i Biomasy, Global Product Managerem w Bureau Veritas Polska.
  Read more
  lut. 10 2022
 • © Shutterstock
  KULTURA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI – DLACZEGO JEST TAK WAŻNA?
  Kultura bezpieczeństwa żywności ma ogromne znaczenie w zachowaniu jakości żywności. Każda organizacja zajmująca się jej wytwarzaniem powinna wdrożyć zarządzanie bezpieczeństwem żywności i stale doskonalić angażując w ten proces wszystkich swoich pracowników od kadry zarządzającej po pracowników niższego szczebla. O ile jeszcze wiele lat temu firmy poruszały się w tych kwestiach trochę po omacku, dziś mają do dyspozycji odpowiednie procedury, normy, certyfikaty, zewnętrznych audytorów, setki opracowań i manuali.
  Read more
  sty. 18 2022
 • © Shutterstock
  BRANŻA TŁUMACZENIOWA I NORMY – wyzwania i oczekiwania rynku
  Od lat 90. branża tłumaczeniowa na całym świecie przechodzi bardzo dynamiczny rozwój. Wyzwania związane z cyfryzacją i nowymi technologiami oraz działania normalizacyjne zdecydowanie sprzyjają profesjonalizacji tej branży. W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku podjęto działania zmierzające do stworzenia pierwszej europejskiej normy tłumaczeniowej. W efekcie doszło do dwóch przełomowych dla branży wydarzeń - w 2006 roku CEN opublikowała normę EN 15039 (w Polsce PN-EN 15038:2006), a w 2015 roku ISO opublikowało normę ISO 17100 (w Polsce PN-EN ISO 17100:2015). Dało to początek ważnym i trwałym zmianom na profesjonalnym rynku usług tłumaczeniowych.
  Read more
  wrz. 29 2021