nuclear energy

Energetyka jądrowa 

ZADEMONSTRUJ SWOJE ZAANGAŻOWANIE W BUDOWANIU KULTURY BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO

Przemysł jądrowy jest złożoną i stale rozwijaną gałęzią gospodarki energetycznej. Poprzez liczne regulacje i rosnącą presję do ciągłego zapewniania niezawodności oraz bezpieczeństwa, przemysł ten podlega ścisłemu nadzorowi i kontroli wysokiego szczebla ze strony rządowej oraz wyspecjalizowanych agencji.