energetyka

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

INWESTOWANIE W NISKOEMISYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ

Transformacja energetyczna jest faktem. Obecnie przemysł energetyczny coraz częściej inwestuje w odnawialne źródła energii i inteligentne sieci energetyczne, zmierzając w kierunku niskoemisyjnej przyszłości. Jako dostawca usług energetycznych muszą Państwo wprowadzać innowacje i opracowywać nowe projekty dla swojej podstawowej działalności. Jednocześnie muszą Państwo zadbać o to, aby istniejące aktywa były bezpieczne i zgodne z przepisami.

BV Green Line

WIĘKSZA OCHRONA I JAKOŚĆ W ZAKRESIE DOSTAW ENERGII

Zgodność z normami międzynarodowymi, działanie systemów i przestrzeganie wymogów poszczególnych branż to ważne kryteria dla przedsiębiorstw z branży energetycznej. Odpowiednie procedury dotyczące gwarancji jakości, zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska muszą być mocno zakorzenione w filozofii przedsiębiorstwa i w świadomości pracowników.

ZAPYTAJ O

USŁUGI

DLA TWOJEJ FIRMY

Wyślij zapytanie

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną oczekuje się w przyszłości dalszych inwestycji w tych dziedzinach. W dziedzinie zaopatrzenia w energię, systemy i komponenty muszą sprostać najwyższym wymaganiom i obciążeniom. Aby zagwarantować wymaganą trwałość i planowaną eksploatację systemów, należy wykluczyć błędy i przetestować poszczególne komponenty za pomocą odpowiednich procedur testowych.

Oferujemy szeroki wachlarz usług we wszystkich aspektach branży energetycznej i dystrybucyjnej oraz na każdym etapie projektu, wliczając:
  • Certyfikację
  • Projektowanie
  • Dostawy
  • Budowę
  • Eksploatację
  • Rozbiórkę 

NASZE rozwiązania dla przemysłu energetycznego: